Ewch i’r prif gynnwys

Cronfa Cefnogi Strategol Sefydliadol (ISSF)

Dyfarniad Cronfa Cefnogaeth Strategol i Sefydliadau (ISSF) newydd gwerth £7m.

Rydym wedi sicrhau £3.5m dros bum mlynedd (2016-2021) gan Gronfa Cefnogaeth Strategol i Sefydliadau (ISSF) Ymddiriedolaeth Wellcome. Bydd Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd (BLS) yn darparu £3.5m o arian cyfatebol.

Gwybodaeth am y cynllun

Manylion am y cynllun ISSF yn cynnwys ein hymrwymiad i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac ymgysylltiad.

Cyfleoedd cyfredol

Archwiliwch y dyfarniadau sydd ar gael fel rhan o ISSF3 a darganfod sut i wneud cais.

Prosiectau a ariennir ar hyn o bryd

Prosiectau a ariennir ar hyn o bryd o dan ddyfarniadau ISSF3 amrywiol

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Hasnae Khamlichi

Research Support Officer