Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Yng Nghangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol rydym yn gyfrifol am ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg y Brifysgol.

Ein gwaith

Y ni sydd yn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr astudio cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn cysylltu myfyrwyr gyda chyfleoedd sydd ar gael gan y Coleg, fel:

Gall staff hefyd fanteisio ar:

  • wybodaeth am gyfleoedd i'r Brifysgol ymgeisio am gyllid tuag at gynyddu capasiti staffio – drwy'r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil Ôl-raddedig, a'r Cynllun Darlithwyr Cysylltiol
  • bod yn gymwys i greu modiwlau fel 'hyfforddwr' ar y Porth
  • derbyn gwybodaeth am weithdai hyfforddi a datblygu staff
  • cynadleddau ymchwil, cynadleddau pwnc, lansiadau, a gweithgareddau cenedlaethol gan gynnwys gweithgareddau mewn sioeau a gwyliau cenedlaethol.

Gall pob myfyriwr ac aelod o staff ymaelodi â'r Coleg ar-lein.

Elliw Iwan

Swyddog Cangen Caerdydd

Astudio yn Gymraeg yng Nghaerdydd

Mae'r Brifysgol yn denu nifer fawr o fyfyrwyr Cymraeg o bob rhan o Gymru.

Darllenwch ragor o resymau dros ddewis Caerdydd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu portffolio cynaliadwy o addysg cyfrwng Cymraeg, er mwyn datblygu graddedigion galluog fydd yn gallu cyfrannu'n ddwyieithog i fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymreig.

Yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cynyddu, datblygu ac ehangu cyfleoedd astudio drwy'r Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Yn ganolog i waith y Coleg mae cynllunio, cefnogi a datblygu addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg ac ysgoloriaethau ym mhrifysgolion Cymru.