Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Cangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol.

Ein gwaith

Y ni sydd yn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr astudio cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Gall myfyrwyr sy'n ymaelodi hefyd gymryd rhan mewn cyfarfodydd academaidd i leisio eu barn am y ddarpariaeth a chyfrannu at ei datblygiad yn y Brifysgol.

Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr i astudio yn Gymraeg ac yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol.

Astudio yn Gymraeg yng Nghaerdydd

Mae'r Brifysgol yn denu nifer fawr o fyfyrwyr Cymraeg o bob rhan o Gymru. Mae bywyd Cymraeg yng Nghaerdydd yn siŵr o apelio, ond mae gennym hefyd nifer fawr o gyrsiau israddedig, gan gynnwys ein harbenigeddau ym meysydd Gwyddorau Iechyd, Deintyddiaeth, Meddygaeth a Newyddiaduraeth.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu portffolio cynaliadwy o addysg cyfrwng Cymraeg, er mwyn datblygu graddedigion galluog fydd yn gallu cyfrannu'n ddwyieithog i fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymreig.

Yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cynyddu, datblygu ac ehangu cyfleoedd astudio drwy'r Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Yn ganolog i waith y Coleg mae cynllunio, cefnogi a datblygu addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg ac ysgoloriaethau ym mhrifysgolion Cymru.

Ymaelodi â'r Coleg

Rydym yn hyrwyddo aelodaeth y Coleg ymhlith myfyrwyr a staff.  Drwy gofrestru gyda'r Coleg, rydych yn dod yn aelod o'r Gangen. Rydym yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn ac yn sicrhau ein bod yn creu presenoldeb gweladwy o fewn y sefydliad. Y Gangen yw'r man cyswllt naturiol ar gyfer myfyrwyr a staff.