Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Yn ystod cyfnod Clirio ac Addasu, bydd gennym nifer o leoedd ar gael i ymgeiswyr â chymwysterau da.

Nid oes gennym leoedd gwag ar gyfer mis Medi 2020 mwyach.
Os oes diddordeb gennych mewn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, gallwch bori drwy'r cyrsiau rydym yn eu cynnig ar gyfer 2021.

Gwybodaeth i fyfyrwyr gwneud cais ar gyfer cyrsiau israddedig gyda ni yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae gennym nifer o gyfleoedd Addasu a Chlirio ar gael ar gyfer 2020.

Beth sy'n digwydd ar y dydd, amseroedd agor y ganolfan alw, a'r gwybodaeth sydd angen arnoch.

We’re putting protective measures in place to ensure your time with us is safe and enjoyable during these unprecedented times.

Find out more about our Clearing vacancies for international students.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac addasu.

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

96% o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA 2016/17).

Ymhlith y 3 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019).

2 uchaf Dinas prifysgol o ran costau rhent misol (Mynegai Natwest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2020).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).