Ewch i’r prif gynnwys

Clirio

Bydd y broses glirio ar gyfer mynediad 2024 yn agor ar 5 Gorffennaf ar gyfer myfyrwyr sydd â'u graddau terfynol. Os nad oes gennych eich canlyniadau eto, cofrestrwch eich diddordeb yn ein swyddi gwag Clirio.

Bydd y broses Glirio ar gyfer 2024 yn agor ar 5 Gorffennaf.

Cofrestrwch nawr i dderbyn ein gwybodaeth Clirio ddiweddaraf a mynediad i'n canllaw Clirio 2024.

Mae ein fideos Clirio yn rhannu profiadau ac awgrymiadau gan fyfyrwyr a aeth drwy'r broses Glirio eu hunain yn ddiweddar gan gynnwys cyngor ar gyfer y diwrnod a sut mae Clirio'n gweithio.

Paratoi ar gyfer Clirio 2024. Cofrestrwch ar gyfer ein Canllaw Clirio a derbyn y diweddariadau diweddaraf.

Mae gennym nifer o gyfleoedd clirio cyfyngedig i fyfyrwyr rhyngwladol â chymwysterau da sy'n chwilio am le ar gyfer mynediad ym mis Medi 2024.

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i'ch helpu. Darganfyddwch sut i wneud cais trwy Glirio.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Cymorth i fyfyrwyr

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i lwyddo a gwneud y gorau o'ch amser fel myfyriwr gyda ni.

Graduates in St David's Hall

Pam astudio gyda ni?

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

2il dinas fwyaf fforddiadwy'r DU (Mynegai NatWest ar gyfer Costau Byw Myfyrwyr 2023)

1af Y ddinas fwyaf cyfeillgar yn y DU (Gwobrau Dewis Darllenwyr Condé Nast Traveller 2023)

2il Undeb Myfyrwyr gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2024)