Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Yn ystod cyfnod Clirio ac Addasu, bydd gennym nifer o leoedd ar gael i fyfyrwyr sydd â chymwysterau da.

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau? Mae lleoedd Clirio ac Addasu ar gael nawr ar draws ystod o feysydd pwnc ar gyfer dechrau astudio yn 2020. Ffoniwch 0333 241 2800 i drafod eich dewisiadau.

Mae gennym nifer o gyfleoedd Addasu a Chlirio ar gael ar gyfer 2020.

Cofrestrwch am y diweddaraf am glirio ac i gael mynediad i'n Canllaw Clirio 2020.

We’re putting protective measures in place to ensure your time with us is safe and enjoyable during these unprecedented times.

Beth sy'n digwydd ar y dydd, amseroedd agor y ganolfan alw, a'r gwybodaeth sydd angen arnoch.

Find out more about our Clearing vacancies for international students.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac addasu.

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

96% o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA 2016/17).

Ymhlith y 3 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019).

1af Caerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).