Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Bydd gennym nifer o leoedd ar gael i fyfyrwyr sydd â chymwysterau da drwy'r system clirio ac addasu.

Mae Clirio bellach ar gau ar gyfer mynediad yn 2019.

Os ydych chi’n ymuno â ni ym mis Medi, ewch i’n safle newydd i fyfyrwyr i gael gwybod beth sydd angen i chi ei wneud cyn cyrraedd a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr yng Nghaerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyrsiau sydd ar gael

Mae gennym nifer o gyfleoedd Addasu a Chlirio ar gael ar gyfer 2019.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac addasu.

Sut i wneud cais drwy'r broses clirio, beth sy'n digwydd ar y dydd, pa wybodaeth sydd angen arnoch.

Find out more about our Clearing vacancies for international students.

Beth sy'n gwneud Caerdydd yn le gwych i fyw ac astudio ynddo.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

96% o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA 2016/17).

Ymhlith y 3 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019).

1af Caerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).