Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Yn ystod cyfnod Clirio ac Addasu, bydd gennym nifer o leoedd ar gael i ymgeiswyr â chymwysterau da.

Mae’r ganolfan ymholiadau Clirio ar gau.

Os ydych eisoes wedi cael cynnig gennym ac angen cysylltu â ni, ffoniwch ni ar 0333 241 2800. Ar gyfer ymholiadau rhyngwladol newydd a phresennol, cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol.

We have clearing opportunities available for well-qualified international students seeking a place for September 2021 entry.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys i ymgeisio trwy'r broses Clirio.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Ymhlith y 3 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2020).

2 uchaf Dinas prifysgol o ran costau rhent misol (Mynegai Natwest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2020).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).