Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Yn ystod cyfnod Clirio ac Addasu, bydd gennym nifer o leoedd ar gael i ymgeiswyr â chymwysterau da.

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau? Mae lleoedd Clirio ac Addasu ar gael nawr ar draws ystod o feysydd pwnc ar gyfer dechrau astudio yn 2021.

Ffoniwch 0333 241 2800 i drafod eich opsiynau a chadw lle.

Ni allwn ddefnyddio canlyniadau dros dro i drafod lleoedd drwy'r gwasanaeth Clirio.

Mae ein fideos Clirio yn rhannu profiadau ac awgrymiadau myfyrwyr a aeth drwy'r broses glirio eu hunain yn ddiweddar gan gynnwys cyngor ar gyfer y diwrnod a sut mae clirio'n gweithio.

Mae gennym nifer o gyfleoedd Addasu a Chlirio ar gael ar gyfer 2021.

Cofrestrwch am y diweddaraf am glirio ac i gael mynediad i'n Canllaw Clirio 2021.

Beth sy'n digwydd ar y diwrnod, amseroedd agor y canolfannau galwadau a pha wybodaeth fydd ei hangen arnoch.

We have clearing opportunities available for well-qualified international students seeking a place for September 2021 entry.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac addasu.

Beth i'w wneud os byddwch yn derbyn canlyniadau dros dro eich arholiadau cyn diwrnod y canlyniadau swyddogol ar 10 Awst 2021.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Ymhlith y 3 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2020).

2 uchaf Dinas prifysgol o ran costau rhent misol (Mynegai Natwest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2020).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).