Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Mae Clirio nawr ar agor. Os ydych wedi cael eich canlyniadau, ffoniwch ni nawr ar +44 (0)33 3241 2800 i drafod eich opsiynau. Rydym ni'n cynnig gwarant o lety i bob ymgeisydd sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac Addasu.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyrsiau sydd ar gael

Mae gennym nifer o gyfleoedd Addasu a Chlirio ar gael ar gyfer 2019.

Rydym yn cynnig gwarant o lety i bob ymgeisydd sy’n ymuno â ni trwy Glirio ac Addasu.

Sut i wneud cais drwy'r broses clirio, beth sy'n digwydd ar y dydd, pa wybodaeth sydd angen arnoch.

Find out more about our Clearing vacancies for international students.

Beth sy'n gwneud Caerdydd yn le gwych i fyw ac astudio ynddo.

Rydym yn cynnal diwrnod agored i ymgeiswyr Clirio i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag astudio yma.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

96% o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA 2016/17).

4 uchaf Mae Undeb y Myfyrwyr ymhlith y 4 uchaf yn y DU (Arolwg Profiad Myfyrwyr, Times Higher Education 2018).

1af Caerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).