Ewch i’r prif gynnwys

Clirio

Mae Clirio bellach ar gau gyfer mynediad 2022.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

P'un a ydych yn chwilio am gyngor ar iechyd a lles, paratoi ar gyfer eich dyfodol, rheoli arian neu fyw yng Nghaerdydd, bydd ein staff cymorth arbenigol, ymroddedig wrth law i'ch cefnogi.

1af dinas fwyaf fforddiadwy'r DU (Mynegai NatWest ar gyfer Costau Byw Myfyrwyr 2022).

Ymhlith y 2 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2022).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).