Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Yn ystod cyfnod Clirio ac Addasu, bydd gennym nifer o leoedd ar gael i ymgeiswyr â chymwysterau da.

Cofrestrwch ar gyfer diweddariadau Clirio 2022 a chewch fynediad i'n Canllaw Clirio a'r wybodaeth Glirio ddiweddaraf.

Mae gennym nifer o gyfleoedd clirio cyfyngedig i fyfyrwyr rhyngwladol â chymwysterau da sy'n chwilio am le ar gyfer mynediad ym mis Medi 2022.

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys i ymgeisio trwy'r broses Clirio.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Ymhlith y 2 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2022).

4 uchaf dinas prifysgol o ran costau rhent misol (Mynegai Natwest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2021).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).