Ewch i’r prif gynnwys

Clirio ac Addasu

Nid oes lleoedd Clirio ac Addasu ar gyfer mynediad 2018. Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig i gael gwybodaeth am fynediad ym mis Medi 2019.

We offer a high level of flexibility in its undergraduate courses, allowing you to adapt your learning to your individual needs.

Find out what makes the Cardiff experience so special, and discover your own reasons to study here.

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf, a gynhelir ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019, yn rhoi’r cyfle i chi edrych o gwmpas ein campws a’r ddinas, cwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

96% o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA 2016/17).

4 uchaf Mae Undeb y Myfyrwyr ymhlith y 4 uchaf yn y DU (Which? Arolwg Myfyrwyr Prifysgol 2017).

2il Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2018).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).