Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais drwy'r broses Clirio

Os ydych wedi newid eich cynlluniau, neu wedi gwneud yn well na’r disgwyl, rydym yma i helpu.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer Clirio?

Os ydych yn bodloni un o'r canlynol, gallwch wneud cais trwy’r system glirio:

  • nid oes gennych unrhyw gynigion gan brifysgolion neu golegau
  • nid yw eich cynigion wedi’u cadarnhau gan nad ydych wedi bodloni'r amodau
  • rydych wedi gwrthod cwrs/dyddiad dechrau/pwynt dechrau gwahanol i’r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol, neu heb ymateb iddo
  • roedd eich cais yn rhy hwyr i allu cael ei ystyried cyn y system Glirio.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer Addasu?

Os yw eich canlyniadau arholiadau yn well na’r disgwyl ac yn bodloni neu’n rhagori ar amodau eich cynnig cadarn amodol, rydych chi’n gymwys ar gyfer ‘addasu’. Mae addasu yn eich caniatáu i edrych am gwrs prifysgol arall sy’n fwy addas i’ch diddordebau a’ch gallu.

Wrth edrych yn ôl, byddai’n braf pe gallwn ddweud wrtha i fy hun i beidio â chynhyrfu gan fod popeth wedi dod i drefn yn y diwedd. Rydw i ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn eithriadol o hapus

Elin (BA 2019)