Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais drwy Clirio

Os bydd eich cynlluniau'n newid neu os byddwch yn gwneud yn well na'r disgwyl, rydym yma i helpu.

Mae’r ganolfan ymholiadau Clirio ar gau. Os ydych eisoes wedi cael cynnig gennym ac angen cysylltu â ni, ffoniwch ni ar 0333 241 2800. Ar gyfer ymholiadau rhyngwladol newydd a phresennol, cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer Clirio?

Os ydych yn bodloni un o'r canlynol, gallwch wneud cais trwy’r System Glirio:

  • nid oes gennych unrhyw gynigion gan brifysgolion neu golegau
  • nid yw eich cynigion wedi’u cadarnhau gan nad ydych wedi bodloni'r amodau
  • rydych wedi gwrthod cwrs/dyddiad dechrau/pwynt dechrau gwahanol i’r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol, neu heb ymateb iddo
  • roedd eich cais yn rhy hwyr i allu cael ei ystyried cyn y system Glirio.

Wrth edrych yn ôl, byddai’n braf pe gallwn ddweud wrtha i fy hun i beidio â chynhyrfu gan fod popeth wedi dod i drefn yn y diwedd. Rydw i ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn eithriadol o hapus

Elin (BA 2019)