Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais drwy'r broses Clirio

Os ydych wedi newid eich cynlluniau, neu wedi gwneud yn well na’r disgwyl, rydym yma i helpu.

Os ydych chi'n gymwys ar gyfer Clirio ac wedi cael eich canlyniadau, gallwch gysylltu â'n canolfan ymholiadau Clirio ac Addasu drwy ffonio 0333 241 2800 i drafod eich opsiynau.


Byddwn ar agor yn ystod yr amseroedd canlynol:

 • Dydd Llun 12 - Dydd Mercher 14 Awst: 09:00 – 17:00
 • Dydd Iau 15 – Dydd Gwener 16 Awst: 07:00 – 20:00
 • Dydd Sadwrn 17 Awst: 07:30 –18:00
 • Dydd Sul 18 Awst: 09:00 – 15:00
 • Dydd Llun 19 Awst: 08:00 –18:00
 • Dydd Mawrth 20 Awst: 08:30 – 17:00

Gwnewch yn siŵr bod gennych y wybodaeth ganlynol cyn ffonio:

 • rhif eich cais UCAS
 • y radd yr hoffech gyflwyno cais ar ei chyfer
 • y cymwysterau sydd gennych yn ôl pwnc/gradd.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi gyflwyno cais?

Os ydych yn cael cynnig llafar gan ein Canolfan Ymholiadau Clirio – llongyfarchiadau!  Gallwch gadarnhau eich lle yn rhwydd. Cyflwynwch gais Clirio ar gyfer y radd o dan sylw trwy UCAS Track erbyn hanner nos (GMT) ar y diwrnod y caiff y cynnig ei wneud.

Os na allwch gyflwyno eich cais Clirio o fewn yr amserlen hon am unrhyw reswm, rhowch wybod i’r Tiwtor Derbyn Myfyrwyr a gyflwynodd y cynnig cyn gynted â phosibl.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer clirio?

Os ydych yn bodloni un o'r canlynol, gallwch wneud cais trwy’r system glirio:

 • nid oes gennych unrhyw gynigion gan brifysgolion neu golegau
 • nid yw eich cynigion wedi’u cadarnhau gan nad ydych wedi bodloni'r amodau
 • rydych wedi gwrthod cwrs/dyddiad dechrau/pwynt dechrau gwahanol i’r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol, neu heb ymateb iddo
 • roedd eich cais yn rhy hwyr i allu cael ei ystyried cyn y system Glirio.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer Addasu?

Os yw eich canlyniadau arholiadau yn well na’r disgwyl ac yn bodloni neu’n rhagori ar amodau eich cynnig cadarn amodol, rydych chi’n gymwys ar gyfer ‘addasu’. Mae addasu yn eich caniatáu i edrych am gwrs prifysgol arall sy’n fwy addas i’ch diddordebau a’ch gallu. Mae addasu ar gael o’r diwrnod canlyniadau (15 Awst) tan 31 Awst.

Os ydych chi’n meddwl y byddai hyn yn addas i chi, beth am edrych ar ein rhestr o leoedd gwag Clirio i gael rhagor o wybodaeth am ba gyfleoedd a allai fod ar gael.

Elin

Wrth edrych yn ôl, byddai’n braf pe gallwn ddweud wrtha i fy hun i beidio â chynhyrfu gan fod popeth wedi dod i drefn yn y diwedd. Rydw i ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn eithriadol o hapus

Elin (BA 2019)