Ewch i’r prif gynnwys

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac addasu.

Os ydych wedi derbyn cynnig drwy Clirio erbyn 19 Awst 2019 ac wedi bodloni’r dyddiadau cau a nodwyd yn eich ebost Cynnig Clirio i Astudio, rydych yn sicr o gael llety ar y campws. Bydd hyn naill ai yn un o Breswylfeydd y Brifysgol neu lety a gynigir gan ddarparwr preifat.

Bydd myfyrwyr sy’n awyddus i ymuno â ni drwy Clirio yn 2020 hefyd yn cael cymorth i ddod o hyd i lety. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn agosach at yr amser.

Rhagor o wybodaeth am lety a phreswylfeydd yn y Brifysgol