Ewch i’r prif gynnwys

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety i bob ymgeisydd sy’n ymuno â ni trwy glirio ac addasu.

Er bydd rhan fwyaf o’n hymgeiswyr clirio yn cael ystafell wedi’i neilltuo ym mhreswylfeydd y Brifysgol, gall llety gael ei ddarparu a’u rheoli gan ddarparwr llety preifat.

Er mwyn gwarantu eich lle mewn llety bydd angen i chi:

  • ychwanegu eich dewis cwrs i UCAS Track erbyn hanner nos GMT ar y diwrnod rydych yn derbyn eich cynnig geiriol
  • gwneud cais am breswylfeydd y Brifysgol erbyn dyddiad cau sydd wedi’i gadarnhau yn eich ebost o gynnig.

Bydd eich ebost o gynnig yn esbonio sut i wneud cais am eich ystafell.

Byddwch wedyn yn derbyn ebost gan y Swyddfa Preswylfeydd erbyn 1 Medi 2018 yn eich cynghori i naill ai gweld a derbyn eich cynnig o ystafell ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar-lein, neu gyda manylion am gael ystafell wedi’i neilltuo mewn llety preifat.

Bydd y rhai sydd wedi cael cynigion yn cael y cyfle i ymweld â llety enghreifftiol a siarad â'n tîm Preswylfeydd yn ystod ein Diwrnod Agored Clirio.

Rhagor o wybodaeth am lety a phreswylfeydd yn y Brifysgol