Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio yma

Mae’n staff yn elwa ar gyfleusterau o'r radd flaenaf, ein lleoliad yn un o brif ddinasoedd ieuengaf a mwyaf bywiog Ewrop a'n hymrwymiad i’w hyfforddi a’u datblygu.

Lleoliad

Mae Adeilad y Pierhead a Chanolfan y Mileniwm Caerdydd ym Mae Caerdydd.
Mae Adeilad y Pierhead a Chanolfan y Mileniwm Caerdydd ym Mae Caerdydd.

Mae ein tîm ar ddau gampws, Parc y Maendy a Pharc y Mynydd Bychan. Mae'r ddau yn agos iawn i ganol dinas Caerdydd.

Mae Caerdydd wedi’i henwi yn gyson ymhlith dinasoedd gorau’r deyrnas o ran ansawdd bywyd am fod cyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf, canolfannau siopa arobryn, digon o gyffro gyda’r nos a pharciau hyfryd ynghyd â ffyniant o ran y celfyddydau, cerddoriaeth a bwyd.

Mae rhai o olygfeydd mwyaf syfrdanol Cymru, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, o fewn cyrraedd hawdd yn y car.

Rhagor o wybodaeth am fyw a gweithio yng Nghaerdydd.

Cyfleusterau

Technician at work in the HEB labs

Mae llawer o'n tîm ym mhrif ganolfan Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, ar gampws Parc y Maendy.

Mae yno labordy 12,500 o droedfeddi sgwâr ac ystafelloedd biofancio a pharatoi yn ogystal â mannau ar gyfer ymchwil genomeg, meithrin meinweoedd, proteomeg, dadansoddi RNA, organebau a addaswyd yn enetig, ymbelydredd a microsgopeg.

Mae’r offer diweddaraf gyda ni megis sustemau dilyniannu Ion Proton ac Ion Torrent, llwyfannau genoteipio Illumina IScan a BeadXpress, technoleg Life Technologies Open Array a sustem dilyniannu tân Qiagen's Pyromark.

Mae clinig i’r GIG yn Adeilad Hadyn Ellis hefyd, lle mae profion seico-ffiseg yn y labordy ac ymchwil er lles cleifion o dan adain Canolfan Genedlaethol Iechyd y Meddwl.

Mae’r cyfleusterau delweddu diweddaraf ar gael i’n hymchwilwyr trwy Ganolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd.

Datblygu staff

Graduates throw their caps into the air

Rydyn ni wedi ymroi i ddatblygu staff a hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb yn y gwaith.

Byddwn ni’n adolygu gwaith pawb bob blwyddyn i nodi anghenion o ran hyfforddiant a datblygu gyrfaoedd.

Byddwn ni’n helpu ymchwilwyr ifanc i lunio ceisiadau ar gyfer grantiau a manteisio ar fentrau ariannu cychwynnol.