Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi gwag

Ymunwch â ni a helpu i fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n ymwneud ag iechyd meddwl ac anhwylderau niwroddirywiol.

Cyswllt Ymchwil
Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn (Gradd 6)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 8 Chwefror 2022

Cyswllt Ymchwil
Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn (Gradd 6)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth,15  Chwefror 2022

Darlithydd mewn Niwro-imiwnoleg/Niwroffisioleg/Niwrowyddoniaeth Drosiadol
Cyflog: £43,434 - £50,296 y flwyddyn (Gradd 7)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022

Cyswllt Ymchwil
Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn (Gradd 6)
Dyddiad cau: Dydd Mercher, 16 Chwefror 2022

Gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd

Ewch i dudalen swyddi’r Brifysgol i gael mwy o wybodaeth am y broses ymgeisio a’r pecynnau budd-daliadau sydd ar gael.