Ewch i’r prif gynnwys

Shine Food Machinery Ltd.

Datblygu a gweithredu methodoleg integreiddio systemau ar gyfer gweithgynhyrchu hyblyg, ymatebol a gwydn mewn amgylchedd cynhyrchu pwrpasol a gosod safleoedd pellennig.

Enillodd archwilwyr CAMSAC Dr Daniel Eyers a Dr Anthony Soroka grant £140,000 yn sgîl cais llwyddiannus am Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).

Bydd y grant a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru ac Innovate UK yn cefnogi prosiect dwy flynedd (2019-2021) gyda Shine Food Machinery Ltd., sy’n cyflenwi atebion masnachol o safon ar gyfer y gegin.

Trosolwg o’r prosiect

Mae Shine Food Machinery Ltd yn weithgynhyrchwr cegin masnachol sy’n dylunio, gwneud ac yn gosod cyfarpar cegin a chownteri gweini.

Dros y 40 mlynedd diwethaf, maent wedi diwallu anghenion set amrywiol o gleientiaid, gan gynnwys

  • Microsoft
  • y Weinyddiaeth Amddiffyn
  • Coca-Cola
  • Selfridges
  • Maes Awyr Bryste.

Mae pob cynnyrch wedi’i deilwra at gwsmeriaid unigol, ac mae angen ei gyflenwi’n gyflym heb darfu ar ansawdd y cynnyrch a gyflenwir, na’r gwasanaeth gosod. Mae angen systemau gweithgynhyrchu a busnes effeithiol sy’n gallu ymdopi â gofynion hynod gymhleth a chyfnewidiol ar gyfer y math hwn o waith, heb godi gorbenion sylweddol i’r rheolwyr.

Nod y prosiect

Nod y prosiect yw dadansoddi, dylunio a gweithredu ystod o brosesau a systemau hyblyg er mwyn gwella effeithiolrwydd gweithrediadau a chefnogi twf parhaol y busnes.