Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaid

Rydym yn gwneud y mwyaf o'n hymchwil drwy weithio gyda sefydliadau o bob maint, o fusnesau newydd yn eu camau cynnar i gorfforaethau mawr byd-eang, sefydliadau nid-er-elw a sefydliadau cyhoeddus.

Drwy weithio â'r byd diwydiannol ledled y DU, rydym yn annog, cefnogi ac yn datblygu arloesedd. Rydym yn adeiladu perthnasoedd effeithiol a chryf ar draws y llywodraeth a'r sector cyhoeddus. Rydym yn chwilio am wybodaeth a dealltwriaeth newydd, ac yn ceisio sicrhau y cânt eu defnyddio mewn modd sydd o fudd eang.

Mae'r astudiaethau achos hyn yn esiamplau o'n gweithgareddau cydweithredol:

International impact

International impact

Harnessing the power of gold as a commercial catalyst

WW and Durannce innovation

Effaith Amgylcheddol

Rheoli dyfroedd croyw yn gynaliadwy.

Bus Innovation Image

Arloesi busnes

Sioe academaidd ar gyfer cynnal a chadw rhagfynegol.

Medaphor

Innovative technology

Global provider in ultrasound education and training

GAMA KTP

Product innovation

Award winning 'Superbug' wet wipe project

Participants get hands-on during the modules

Professional development

Delivering medical training for medical underwriters and claims assessors.

Borneo 1

Effaith ar bolisi

Mae'r bartneriaeth yn amddiffyn rhywogaethau sydd mewn perygl o Borneo.

Economic case study HaW

Economic impact

Reshaping the BBC's news agenda.

MFL image

Arloesi addysg

Mae myfyrwyr yn partneru disgyblion i annog cymhelliant i ddysgu ieithoedd.

DNA Molecules

Arloesi Gofal Iechyd

System newydd o fudd i gleifion HIV a TB yng Nghymru.

BBC logo on a window

Regional impact

We helped change the way the BBC reports on political issues.

I&I Partnership

Innovative partnership

Engineering alliance makes key advances in technology.

Food poverty

Effaith Gymdeithasol

Mae partneriaeth yn lleihau newyn heb stigma.

Cyswllt

Tîm Datblygu Busnes