Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaid

Rydym yn gwneud y mwyaf o'n hymchwil drwy weithio gyda sefydliadau o bob maint, o fusnesau newydd yn eu camau cynnar i gorfforaethau mawr byd-eang, sefydliadau nid-er-elw a sefydliadau cyhoeddus.

Drwy weithio â'r byd diwydiannol ledled y DU, rydym yn annog, cefnogi ac yn datblygu arloesedd. Rydym yn adeiladu perthnasoedd effeithiol a chryf ar draws y llywodraeth a'r sector cyhoeddus. Rydym yn chwilio am wybodaeth a dealltwriaeth newydd, ac yn ceisio sicrhau y cânt eu defnyddio mewn modd sydd o fudd eang.

Mae'r astudiaethau achos hyn yn esiamplau o'n gweithgareddau cydweithredol:

International impact

International impact

Harnessing the power of gold as a commercial catalyst

Impact on Policy Valentine's card

Impact on policy

Tackling violence against women, domestic abuse and sexual violence in Wales.

Panalpina KTP Associate

Business innovation

‘Lean inventories’: finding the formula to predict demand for products

Medaphor

Innovative technology

Global provider in ultrasound education and training

GAMA KTP

Product innovation

Award winning 'Superbug' wet wipe project

Participants get hands-on during the modules

Professional development

Delivering medical training for medical underwriters and claims assessors.

Ty Unnos 2

Environmental impact

Low carbon affordable housing using homegrown Welsh softwood.

Economic case study HaW

Economic impact

Reshaping the BBC's news agenda.

Group of people, some in medical uniform, standing looking at the camera. The Porta-Gantry machine is around and above them, and the Queen's Award bowl on a table in front of the group.

Engineering innovation

Reid Lifting won the prestigious Queen's Award for Enterprise in Innovation 2013, for an innovative product created as a result of a Knowledge Transfer Partnership (KTP) with Cardiff University.

Ultravision box used in surgery to remove surgical smoke.

Healthcare innovation

A ground-breaking invention which clears smoke created during surgery has created clear economic impact and societal benefits for patients worldwide.

BBC logo on a window

Regional impact

We helped change the way the BBC reports on political issues.

I&I Partnership

Innovative partnership

Engineering alliance makes key advances in technology.

Cyswllt

Tîm Datblygu Busnes