Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaid

Rydym yn gwneud y mwyaf o'n hymchwil drwy weithio gyda sefydliadau o bob maint, o fusnesau newydd yn eu camau cynnar i gorfforaethau mawr byd-eang, sefydliadau nid-er-elw a sefydliadau cyhoeddus.

Drwy weithio â'r byd diwydiannol ledled y DU, rydym yn annog, cefnogi ac yn datblygu arloesedd. Rydym yn adeiladu perthnasoedd effeithiol a chryf ar draws y llywodraeth a'r sector cyhoeddus. Rydym yn chwilio am wybodaeth a dealltwriaeth newydd, ac yn ceisio sicrhau y cânt eu defnyddio mewn modd sydd o fudd eang.

Mae'r astudiaethau achos hyn yn esiamplau o'n gweithgareddau cydweithredol:

International impact

International impact

Harnessing the power of gold as a commercial catalyst

Effaith Amgylcheddol

Effaith Amgylcheddol

Rheoli dyfroedd croyw yn gynaliadwy.

Arloesi busnes

Arloesi busnes

Sioe academaidd ar gyfer cynnal a chadw rhagfynegol.

Innovative technology

Innovative technology

Global provider in ultrasound education and training

Product innovation

Product innovation

Award winning 'Superbug' wet wipe project

Professional development

Professional development

Delivering medical training for medical underwriters and claims assessors.

Effaith ar bolisi

Effaith ar bolisi

Mae'r bartneriaeth yn amddiffyn rhywogaethau sydd mewn perygl o Borneo.

Economic impact

Economic impact

Reshaping the BBC's news agenda.

Arloesi addysg

Arloesi addysg

Mae myfyrwyr yn partneru disgyblion i annog cymhelliant i ddysgu ieithoedd.

Arloesi Gofal Iechyd

Arloesi Gofal Iechyd

System newydd o fudd i gleifion HIV a TB yng Nghymru.

Regional impact

Regional impact

We helped change the way the BBC reports on political issues.

Innovative partnership

Innovative partnership

Engineering alliance makes key advances in technology.

 Effaith Gymdeithasol

Effaith Gymdeithasol

Mae partneriaeth yn lleihau newyn heb stigma.

Cyswllt

Tîm Ymgysylltu Busnes a Phartneriaethau