Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau Arloesedd ac Effaith

Mae ein Gwobrau Arloesedd ac Effaith yn dathlu ein cydweithrediadau llwyddiannus a chysylltiadau gyda busnes.

Bob blwyddyn rydym yn dathlu ein mentrau cydweithredol drwy ein Gwobrau Arloesedd ac Effaith. Caiff yr enillwyr eu dewis yn ofalus yn seiliedig ar eu harloesedd, effaith a'r gwerth sy'n cael ei ychwanegu drwy gydweithio. Mae sefydliadau partner yn amrywio, o fusnesau mawr i gwmnïau bach, mentrau cymdeithasol, sefydliadau llywodraethol ac elusennau neu gyrff cyhoeddus, sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth gwaith a phŵer partneriaethau.

Cyflwynir y gwobrau hyn mewn cinio ffurfiol ac mae'r noswaith fawreddog hon yn gyfle i rai o'n prif academyddion a'u partneriaid cydweithredol a gwestai nodedig, i ddod ynghyd i ddathlu'r partneriaethau arobryn hyn.

Enillwyr 2018

Cynhaliwyd cinio Gwobrau Arloesedd ac Effaith ar 26 Mehefin yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mynychwyd y digwyddiad gan Yr Is-Ganghellor, Yr Athro Colin Riordan a Dr Ian Campbell (Cadeirydd Gweithredol Innovate UK) a roddodd y prif anerchiad. Cyflwynodd Dr Campbell wobr Dewis y Bobl, a bleidleisiwyd gan y cyhoedd. Enillwyr y wobr oedd TeloNostiX a'r Ysgol Meddygaeth am eu datblygiad o adnodd canser diagnostig.

Noddwyd gwobrau eleni gan IP Group, Blake Morgan, Symbiosis ac Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt a'm holl bartneriaid am eu cefnogaeth barhaus.

Gweld galeri lluniau o'r noson

Roedd 2018 yn nodi 20fed pen-blwydd y Gwobrau Arloesedd ac Effaith ac i gydnabod y cyflawniad, comisiynwyr fideo arbennig a ddangoswyd ar y noson.

Fideo Pen-blwydd Gwobrau Arloesedd ac Effaith

Mae rhagor o wybodaeth am y pum prosiect a enillodd wobrau isod.

Innovation and Impact Awards 2019

Each year we celebrate our collaborations through our Innovation and Impact Awards. Winners are carefully selected based on the innovation, impact and added value arising from the collaboration. Partner organisations vary, from large businesses to small companies, social enterprises or government organisations and charities or public bodies, reflecting the diversity of work and the power of partnerships.

The awards are presented at a black tie dinner and this prestigious evening is a chance for some of our leading academics, their collaborative partners and distinguished guests, to come together and celebrate these award winning partnerships.

2019 winners

Future Innovation Leader Award
Dame Shan Elizabeth Morgan DCMG presenting the Future Innovation Leader Award to Dr Bethany Keenan, School of Engineering

The 2019 Innovation and Impact Awards were celebrated at a gala dinner on 3 June at the National Museum Cardiff, attended by the Vice Chancellor, Professor Colin Riordan and Minister for Education, Kirsty Williams AM, who gave the keynote address.

The Minister also presented the People's Choice Award, voted for by the public, which went to the Welsh Local Government Association and School of Psychology for increasing awareness of the SIGNS of autism in children.

Dr Bethany Keenan, Post-doctoral Research Associate for the Head of School of Engineering, won the evening’s newest award: Future Innovation Leader. A new category introduced this year, the accolade celebrates rising stars of innovation at Cardiff University and recognises individuals who have played an active role in the development of the impact of their research. Dame Shan Morgan, Permanent Secretary, presented Dr Keenan with her award.

This year's ceremony was sponsored by Blake Morgan and Symbiosis IP, and we are very grateful to them and all our partners for their continued support.

View the photo gallery of the evening on Flickr.

Learn more about the four award winning projects:

Gwobr Arloesedd Busnes

Yr Ysgol Peirianneg gyda Microsemi: Datblygu system llaw pŵer isel i ganfod niwed yn awtomatig ar gyfer arfogaeth filwrol bersonol gan ddefnyddio technegau uwchsonig.

Darllenwch yr erthygl newyddion.

Gwobr Effaith Ryngwladol

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac Airbus: Datblygu Canolfan Ragoriaeth ym maes Dadansoddi Diogelwch Cyfrifiaduron

Darllenwch yr erthygl newyddion

Gwobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ymchwil Canser y DU: Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion, sy'n gwella iechyd a lles pobl ifanc mewn ysgolion drwy gynhyrchu tystiolaeth a hwyluso'r broses o'i defnyddio ar gyfer polisïau ac arferion.

Darllenwch yr erthygl newyddion

Gwobr Effaith ar Bolisi

Ysgol Busnes Caerdydd gyda Llywodraeth Cymru: Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru – ymagwedd arloesol newydd sydd wedi'i seilio ar alw, i bontio'r bwlch rhwng academyddion a llywodraeth.

Darllenwch yr erthygl newyddion

Gwobr Arloesedd Meddygol

Yr Ysgol Meddygaeth a TeloNostiX: Diagnosteg fanwl ar gyfer cleifion canser

Darllenwch yr erthygl newyddion