Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau Arloesedd ac Effaith

Mae ein Gwobrau Arloesedd ac Effaith yn dathlu ein cydweithrediadau llwyddiannus a chysylltiadau gyda busnes.

Bob blwyddyn rydym yn dathlu ein mentrau cydweithredol drwy ein Gwobrau Arloesedd ac Effaith. Caiff yr enillwyr eu dewis yn ofalus yn seiliedig ar eu harloesedd, effaith a'r gwerth sy'n cael ei ychwanegu drwy gydweithio. Mae sefydliadau partner yn amrywio, o fusnesau mawr i gwmnïau bach, mentrau cymdeithasol, sefydliadau llywodraethol ac elusennau neu gyrff cyhoeddus, sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth gwaith a phŵer partneriaethau.

Cyflwynir y gwobrau hyn mewn cinio ffurfiol ac mae'r noswaith fawreddog hon yn gyfle i rai o'n prif academyddion a'u partneriaid cydweithredol a gwestai nodedig, i ddod ynghyd i ddathlu'r partneriaethau arobryn hyn.

Enillwyr 2018

Cynhaliwyd cinio Gwobrau Arloesedd ac Effaith ar 26 Mehefin yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mynychwyd y digwyddiad gan Yr Is-Ganghellor, Yr Athro Colin Riordan a Dr Ian Campbell (Cadeirydd Gweithredol Innovate UK) a roddodd y prif anerchiad. Cyflwynodd Dr Campbell wobr Dewis y Bobl, a bleidleisiwyd gan y cyhoedd. Enillwyr y wobr oedd TeloNostiX a'r Ysgol Meddygaeth am eu datblygiad o adnodd canser diagnostig.

Noddwyd gwobrau eleni gan IP Group, Blake Morgan, Symbiosis ac Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt a'm holl bartneriaid am eu cefnogaeth barhaus.

Gweld galeri lluniau o'r noson

Roedd 2018 yn nodi 20fed pen-blwydd y Gwobrau Arloesedd ac Effaith ac i gydnabod y cyflawniad, comisiynwyr fideo arbennig a ddangoswyd ar y noson.

Fideo Pen-blwydd Gwobrau Arloesedd ac Effaith

Mae rhagor o wybodaeth am y pum prosiect a enillodd wobrau isod.

Gwobr Arloesedd Busnes

Yr Ysgol Peirianneg gyda Microsemi: Datblygu system llaw pŵer isel i ganfod niwed yn awtomatig ar gyfer arfogaeth filwrol bersonol gan ddefnyddio technegau uwchsonig.

Darllenwch yr erthygl newyddion.


Gwobr Effaith Ryngwladol

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac Airbus: Datblygu Canolfan Ragoriaeth ym maes Dadansoddi Diogelwch Cyfrifiaduron

Darllenwch yr erthygl newyddion


Gwobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ymchwil Canser y DU: Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion, sy'n gwella iechyd a lles pobl ifanc mewn ysgolion drwy gynhyrchu tystiolaeth a hwyluso'r broses o'i defnyddio ar gyfer polisïau ac arferion.

Darllenwch yr erthygl newyddion


Gwobr Effaith ar Bolisi

Ysgol Busnes Caerdydd gyda Llywodraeth Cymru: Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru – ymagwedd arloesol newydd sydd wedi'i seilio ar alw, i bontio'r bwlch rhwng academyddion a llywodraeth.

Darllenwch yr erthygl newyddion


Gwobr Arloesedd Meddygol

Yr Ysgol Meddygaeth a TeloNostiX: Diagnosteg fanwl ar gyfer cleifion canser

Darllenwch yr erthygl newyddion