Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberdâr

Gyda’i hystafelloedd cyfarfod helaeth eu hoffer a chyfleusterau bwyta cyfforddus, mae gan Neuadd Aberdâr lawer i gynnig ar gyfer pob math o ddigwyddiad.

Adeiladwyd yn 1893 i hyrwyddo addysg menywod yng Nghymru, mae Neuadd Aberdâr wedi’i lleoli’n ganolog, o fewn pellter cerdded i ran fwyaf o Ysgolion Academaidd a thaith gerdded fer o’r ddinas a chanol y ddinas.

Mae gwasanaeth arlwyo llawn ar gael hefyd, o luniaeth a chinio gwaith i giniawau cynhadledd ffurfiol.

Ystafelloedd cyfarfod

Mae gan y Prif Adeilad, a adnabyddir fel yr Hen Neuadd, dair ystafell gyfarfod weithredol. Mae’r holl ystafelloedd wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod. Mae’r ystafelloedd yn gyfforddus ac yn draddodiadol o ran arddull ac mae’r cyfleusterau canlynol ar gael:

  • Amrywiaeth lawn o offer clyweledol (nodwch gall capasiti’r ystafell newid ychydig os oes angen offer clyweledol yn yr ystafell)
  • WiFi am ddim
  • Papur siart troi a bwrdd gwyn
  • Gellir darparu lluniaeth a bwffe ym mhob ystafell ar gyfer eich anghenion.

Ystafell Isabel Bruce

  • Mae lle i hyd at 20 o bobl mewn arddull ystafell fwrdd
  • Gellir darparu taflunydd data symudol, gliniadur a chwaraewr DVD am gost ychwanegol.

Ystafell Joan Buckingham

  • Mae lle i 24 o bobl mewn arddull theatr a 18 person mewn arddull ystafell fwrdd
  • Gellir darparu taflunydd data symudol, gliniadur a chwaraewr DVD am gost ychwanegol.

Ystafell Kathleen Ede

  • Mae’r ystafell yn dal hyd at 30 cynrychiolydd mewn arddull theatr a hyd at 20 mewn arddull ystafell fwrdd
  • Gellir darparu taflunydd data symudol, gliniadur a chwaraewr DVD am gost ychwanegol.

Bwyta

Mae’r ‘Clwb Bwyta i Staff’ yn cynnwys Ystafell Aberdâr a’r Ystafell fwyta ac yn cynnig gwasanaeth arlwyo helaeth mewn lleoliad perffaith ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Mae ein gwasanaethau dyddiol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn cynnwys bar a thrwydded lawn gyda phrydiau bar a chiniawau.

Mae’r clwb bwyta hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau, ciniawau cynhadledd, gwleddau, derbyniadau priodas a chyflwyniadau.

Gellir hefyd gynnal digwyddiadau dros ginio a chiniawau yn ystafell Isabel Bruce a’r ystafell Joan Buckingham.

Parcio

Nodwch, nid oes cyfleusterau parcio ar gael ar y safle. Fodd bynnag, mae parcio talu ac arddangos ar gael mewn ardaloedd cyfagos. Mae’r meysydd parcio talu ac arddangos agosaf wedi’u lleoli ar Ffordd y Gogledd, ychydig o funudau i ffwrdd o’r lleoliad.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Cynhadledd