Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberdâr

Gyda’i hystafelloedd cyfarfod helaeth eu hoffer a chyfleusterau bwyta cyfforddus, mae gan Neuadd Aberdâr lawer i gynnig ar gyfer pob math o ddigwyddiad.

Adeiladwyd yn 1893 i hyrwyddo addysg menywod yng Nghymru, mae Neuadd Aberdâr wedi’i lleoli’n ganolog, o fewn pellter cerdded i ran fwyaf o Ysgolion Academaidd a thaith gerdded fer o’r ddinas a chanol y ddinas.

Ystafelloedd cyfarfod

Mae gan y Prif Adeilad, a adnabyddir fel yr Hen Neuadd, dair ystafell gyfarfod weithredol. Mae’r holl ystafelloedd wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod. Mae’r ystafelloedd yn gyfforddus ac yn draddodiadol o ran arddull ac mae’r cyfleusterau canlynol ar gael:

  • amrywiaeth lawn o offer clyweledol (nodwch gall capasiti’r ystafell newid ychydig os oes angen offer clyweledol yn yr ystafell)
  • WiFi am ddim
  • gellir darparu lluniaeth a bwffe ym mhob ystafell ar gyfer eich anghenion

Ystafell Isabel Bruce

Ystafell Isabel Bruce wedi’i osod ar gyfer cyfarfod, gyda lliain bwrdd coch, papurau a gwydrau o ddŵr
Ystafell Isabel Bruce wedi’i osod mewn arddull ystafell fwrdd.

Ystafell Joan Buckingham

Ystafell Joan Buckingham wedi’i osod ar gyfer cyfarfod, gyda lliain bwrdd coch, papurau a gwydrau dŵr, papur siart troi yn y gornel
Ystafell Joan Buckingham wedi’i osod mewn arddull ystafell fwrdd.

Ystafell Kathleen Ede

Ystafell Kathleen Ede wedi’i osod ar gyfer cynhadledd gyda rhesi o gadeiriau a phapurau arnynt.
Ystafell Kathleen Ede wedi’i osod mewn arddull theatr.
  • yn dal hyd at 24 cynrychiolydd mewn arddull theatr a hyd at 12 mewn arddull ystafell fwrdd
  • offer AV ar gael
  • golygfa 3D o'r ystafell

Ystafell Aberdâr

  • yn addas ar gyfer arddulliau theatr, cabaret ac ystafell fwrdd
  • offer AV ar gael
  • golygfa 3D o'r ystafell

Bwyty Aberdâr

Mae Bwyty Aberdâr hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau, ciniawau cynhadledd, gwleddau, derbyniadau priodas a chyflwyniadau.

Cysylltwch

Swyddfa Cynhadledd