Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth

Os ydych yn fusnes o’r DU, mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs) yn eich galluogi i gael ein harbenigedd a chyflogi graddedigion i weithio ar brosiectau anghenion strategol i’ch cwmni, ac i wella cystadleurwydd, cynhyrchiant a pherfformiad.

Beth yw Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn bartneriaeth dair ffordd rhwng eich sefydliad, myfyriwr graddedig a Phrifysgol Caerdydd. Wedi ei ariannu'n rhannol gan y llywodraeth, mae’r cynllun yn rhoi sgiliau academaidd a arbenigedd i fusnesau sy’n dymuno arloesi, ehangu neu wella eu perfformiad.

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys mwy nag un person cymwys (cydymaith) i hwyluso trosglwyddo sgiliau ac arbenigedd. Maent yn gweithio o fewn eich sefydliad ar brosiect sy'n ganolog i’ch anghenion ac yn cael eu goruchwylio gan bersonél y cwmni ac uwch-academydd.

Beth yw’r manteision i fy nghwmni?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn ddewis amgen yn hytrach na threfnu ymgynghoriaeth neu leoliad myfyrwyr, sy'n arwain at amrywiaeth eang o fanteision gan gynnwys:

  • cynnydd proffidioldeb
  • cynnydd perfformiad
  • mantais cystadleuol
  • gwella proses
  • lleihau costau

Mae gennym nifer helaeth o brosiectau KTPs llwyddiannus sydd wedi ennill gwobrau.

Rydym wedi derbyn cefnogaeth wych gan y Brifysgol, yn ehangu ein gwybodaeth drwy gydol y datblygiad o’r maes ymchwil ond hefyd yn ymarferol, yn ymgorffori gallu i ni barhau i gynhyrchu cynnyrch arloesol ac aros yn arweinydd y farchnad DU. Mae gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd wedi ein galluogi i fod yn rhan annatod o ymchwil arloesol.

Guy Braverman Cyfarwyddwr a Chyd-Sylfaenydd GAMA Healthcare

A yw fy musnes yn gymwys?

Mae'r sefydliadau canlynol yn gymwys i fod yn rhan o'r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth:

  • Cwmnïau sefydlog o bob maint ar draws pob sector diwydiannol yn y DU.
  • Elusennau a sefydliadau di elw
  • Sefydliadau addysg (Awdurdodau Addysg Lleol ac Ysgolion)
  • Sefydliadau iechyd (ysbytai ac ymddiriedolaethau GIG).

Cyfyngiadau

Efallai nad ydyw Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn addas ar gyfer pob busnes. O bosibl, nid oes gan fusnesau bychan iawn neu gwmnïau newydd yr adnoddau i ddarparu cefnogaeth i’r cydymaith neu’r adnoddau i ymrwymo i’r prosiect. Bydd ein Tîm KTP yn cynnig cyngor ac arweiniad yn ystod trafodaethau cynnar am y prosiect i gadarnhau bodlonrwydd y noddwyr gyda hyfywedd ariannol eich busnes. Bydd hyn hefyd yn sicrhau na fyddwch yn gwastraffu'ch amser. Os nad ydyw KTP yn gymwys, bydd aelodau'r tîm yn gwneud eu gorau i gynnig dewisiadau arall i chi.

Sut ydyw i’n cymryd rhan?

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, yna cysylltwch â ni.