Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth

Mae'r Brifysgol yn cadw llygad ar y sefyllfa o ran Coronafeirws (COVID-19). Sicrhau diogelwch a lles ein cydweithwyr, staff a’n myfyrwyr yw ein blaenoriaeth.

Rydym yn gweithio o bell ond yn dal i roi cymorth i'n partneriaid, i gefnogi'ch anghenion yn ystod y cyfnod heriol hwn. Rydym yn cydnabod na fydd pob busnes yn gallu gwneud hyn.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn ystod pandemig y coronafeirws

Cyfleoedd Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (PTG) Newydd

Mae Innovate UK ac arianwyr yn dal i gael ceisiadau am brosiectau newydd, gyda'r dyddiadau cystadlu ar agor yn ôl yr arfer.

Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau bach a chanolig

Gyda'r amgylchedd economaidd anodd presennol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn cyfrannu 75% tuag at gyfanswm costau prosiectau KTP sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd ac yn cael eu cymeradwyo ar gyfer cymryd rhan yn y rhaglen KTP.

Am ragor o wybodaethewch i'n tudalen Cyllid a chostau.

Prosiectau PTG presennol

Rydym wedi cael cyngor gan Innovate UK ac mae gennym opsiynau dewisol i sicrhau lles ein cymdeithion a gwarant cyflog.

Os oes gennych ymholiad PTG newydd neu'n awyddus i gael rhagor o wybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael i brosiectau presennol, cysylltwch â'n Rheolwr PTG, Paul Thomas: Thomasp7@caerdydd.ac.uk

Beth yw Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn bartneriaeth dair ffordd rhwng eich sefydliad, myfyriwr graddedig a Phrifysgol Caerdydd. Wedi ei ariannu'n rhannol gan y llywodraeth, mae’r cynllun yn rhoi sgiliau academaidd a arbenigedd i fusnesau sy’n dymuno arloesi, ehangu neu wella eu perfformiad.

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys mwy nag un person cymwys (cydymaith) i hwyluso trosglwyddo sgiliau ac arbenigedd. Maent yn gweithio o fewn eich sefydliad ar brosiect sy'n ganolog i’ch anghenion ac yn cael eu goruchwylio gan bersonél y cwmni ac uwch-academydd.

A KTP is part-funded by a grant. You will need to contribute to the salary of the Associate who will work with your business, plus the cost of a supervisor who will oversee the scheme.

The amount you will need to contribute depends on the scale and length of the project. It will also depend on the size of your company. Typically:

 • small and medium-sized enterprises contribute around £35,000 per year, about one-third of the project costs
 • large businesses contribute around £55,000 per year, or half of the project costs.

Beth yw’r manteision i fy nghwmni?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn ddewis amgen yn hytrach na threfnu ymgynghoriaeth neu leoliad myfyrwyr, sy'n arwain at amrywiaeth eang o fanteision gan gynnwys:

 • cynnydd proffidioldeb
 • cynnydd perfformiad
 • mantais cystadleuol
 • gwella proses
 • lleihau costau

Mae gennym nifer helaeth o brosiectau KTPs llwyddiannus sydd wedi ennill gwobrau.

Rydym wedi derbyn cefnogaeth wych gan y Brifysgol, yn ehangu ein gwybodaeth drwy gydol y datblygiad o’r maes ymchwil ond hefyd yn ymarferol, yn ymgorffori gallu i ni barhau i gynhyrchu cynnyrch arloesol ac aros yn arweinydd y farchnad DU. Mae gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd wedi ein galluogi i fod yn rhan annatod o ymchwil arloesol.

Guy Braverman Cyfarwyddwr a Chyd-Sylfaenydd GAMA Healthcare

A yw fy musnes yn gymwys?

The scheme is open to private and third sector organisations and the company:

 • ​Must have at least four employees
 • Been running for at least two years
 • KTP proposals from large companies (over 250 employees) should seek to facilitate the involvement of SMEs within their supply chain

You will need to supply the last two year's audited accounts and latest period management accounts to facilitate assessment of liquidity and profitability to confirm that the company can 'afford' the cost of the KTP.

Mae'r sefydliadau canlynol yn gymwys i fod yn rhan o'r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth:

 • Cwmnïau sefydlog o bob maint ar draws pob sector diwydiannol yn y DU.
 • Elusennau a sefydliadau di elw
 • Sefydliadau addysg (Awdurdodau Addysg Lleol ac Ysgolion)
 • Sefydliadau iechyd (ysbytai ac ymddiriedolaethau GIG).

Cyfyngiadau

Efallai nad ydyw Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn addas ar gyfer pob busnes. O bosibl, nid oes gan fusnesau bychan iawn neu gwmnïau newydd yr adnoddau i ddarparu cefnogaeth i’r cydymaith neu’r adnoddau i ymrwymo i’r prosiect. Bydd ein Tîm KTP yn cynnig cyngor ac arweiniad yn ystod trafodaethau cynnar am y prosiect i gadarnhau bodlonrwydd y noddwyr gyda hyfywedd ariannol eich busnes. Bydd hyn hefyd yn sicrhau na fyddwch yn gwastraffu'ch amser. Os nad ydyw KTP yn gymwys, bydd aelodau'r tîm yn gwneud eu gorau i gynnig dewisiadau arall i chi.

Sut ydyw i’n cymryd rhan?

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, yna cysylltwch â ni.