Ewch i’r prif gynnwys

KESS 2

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth, (KESS 2) yn cefnogi cymwysterau doethurol, MPhil a graddau meistr ymchwil ym mhob prifysgol Cymru ac yn cael eu noddi gan bartneriaid allanol yng Nghymru.

Mae KESS 2 yn fenter sgiliau lefel uwch dros Gymru gyfan, dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru.

Meini prawf allweddol

 • Rhaid datblygu prosiectau ymchwil ar y cyd gyda phartner allanol sydd wedi'i leoli yng Nghymru ac sy'n gallu dangos budd i'r rhanbarth hwnnw.
 • Rhaid i brosiectau fod yn gysylltiedig â sectorau economaidd sy'n cael eu blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru:
  • TGCh a'r economi ddigidol
  • carbon isel, egni a'r amgylchedd
  • gwyddorau bywyd ac iechyd
  • uwch beirianneg fecanyddol a deunyddiau
 • Os byddwch yn derbyn ysgoloriaethau KESS2 mae'n rhaid ichi gael cyfeiriad gartref neu waith mewn ardal berthnasol yng Nghymru (Gorllewin neu Dwyrain) pan fyddwch yn gwneud cais a chofrestru.
Female scientist in laboratory

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am y KESS2 presennol sy’n cynnig gwobrau PhD, MRes a MPhil a ariannir yn llawn i fyfyrwyr cymwys.

Ar gyfer partneriaid a goruchwylwyr

Sut gall eich busnes fanteisio o KESS II, gan gynnwys cymhwysedd a sut i wneud cais.

Sut i ymgeisio

Nid oes rhagor o leoedd PhD ar gael ar gyfer Dwyrain a Gorllewin Cymru.

Sylwer nad ydym yn derbyn ceisiadau mwyach ar gyfer prosiectau MPHil/MRes ar raglen y Gorllewin, ac mae ceisiadau am arian ar gyfer rhaglen Dwyrain Cymru wedi’u gohirio ar hyn o bryd.

Lleoedd gwag KESS2 cyfredol.

Cysylltwch â ni

Esther Meadows

Rheolwr Proseict Cyllid a Chydymffurfio

Ein harianwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.