Ewch i’r prif gynnwys

Pobl

Mae gan Ganolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK ymchwilwyr sydd ag amrywiaeth o gefndiroedd a disgyblaethau.

 Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi buddsoddi'n sylweddol yn ein staff i sicrhau bod gennym gyfuniad o bobl a sgiliau i gefnogi gwaith y Ganolfan. 

Mae aelodau'r Bwrdd Cynghori Gwyddonol yn ymuno â  staff proffesiynol, ymchwilwyr ac archwilwyr Prifysgol Caerdydd i gynnig safbwynt allanol i'n gwaith.

Ymchwilwyr

Cwrdd ag aelodau ein tîm rheoli.

Cyd-ymgeiswyr

Cwrdd â'n prif ymchwilwyr.

Ymchwilwyr

Cwrdd â'n cydweithwyr ymchwil ôl-ddoethurol.

Bwrdd Cynghori Gwyddonol

Cwrdd ag aelodau ein bwrdd cynghori gwyddonol.