Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

We make our facilities available to collaborators and organisations.

Our facilities range from clinical human movement laboratories, MicroCT scanning room, clinical assessment/venopuncture room, rigs, and specialist equipment for measuring human movement (walking, jogging, sit-to-standing and standing balance).

Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol
Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol.

Rydym yn cynnig canolfan integredig, flaenllaw ar gyfer ymchwil i fiofecaneg gyhyrysgerbydol a biobeirianneg.

Ein nodau

Sefydlwyd y cyfleuster i ehangu ein hymchwil i osteoarthritis a biofecaneg gyhyrysgerbydol. Ein nod yw:

 • datblygu ymchwil i glefydau a thriniaethau, gan gynnwys monitro adsefydlu a llawdriniaethau
 • cefnogi ymchwil ac addysg ar draws y Brifysgol
 • cynnig adnodd i glinigwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid
 • sefydlu man atgyfeirio yn y GIG ar gyfer dadansoddi cerddediadau’n glinigol
 • rhoi mynediad at dimau chwaraeon a busnesau y mae angen data biofecanyddol, clinigol neu ffisiolegol arnynt
 • denu ymchwilwyr rhyngwladol a chynnal rhagoriaeth ymchwil.

Ein cyfleuster

Mae ein cyfleuster ar lawr gwaelod Adeilad Trevithick yn yr Ysgol Peirianneg. Ar hyn o bryd, mae’n cynnal:

 • labordy dadansoddi symudiadau dynol yn glinigol
 • labordy addysgu symudiadau dynol
 • labordy fflwrosgopeg a symudiadau dynol
 • ystafell sganio MicroCT
 • ystafell asesu clinigol / tynnu gwaed.

Mae gennym hefyd ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod, swyddfeydd ymchwil, man aros i ymwelwyr, mynediad a reolir ynghyd â chyfleusterau newid ac ymolchi i gleifion.

Nodweddion technegol

 • Mae pob labordy symudiad dynol yn cynnwys 12 camera cofnodi symudiadau Qualisys, 4-6 plât grym Bertec, synwyryddion electromyograffeg (EMG) arwynebol di-wifr Delsys, grisiau wedi'u hofferynnu a meddalwedd arbenigol ar gyfer segmentu delweddau, dadansoddi a modelu.
 • Mae gan y labordy fflworosgopeg system radiograffeg fideo deu-blân cyflymder uchel pwrpasol ar gyfer delweddu cymalau in-vivo.
 • Yn y labordy clinigol ceir dynamomedr isocinetig Biodex, a melin draed wedi'i hofferynnu.
 • Mae’r labordy addysgu’n cynnwys sganiwr Hologic DXA.
 • Mae system llwyfan ar gyfer mesur pwysedd/grym, mat gwasgedd Gaitrite a system Uwchsain Samsung RS80A yn gludadwy ar draws y cyfleuster.
 • Mae’r cyfarpar sy’n gwbl gludadwy’n cynnwys synwyryddion mesur inertiaidd corff llawn XSens, sganiwr 3D Artec, monitorau gweithgarwch Gene Active, system dadansoddi cymalau dynol celaneddol, system ddi-wifr ar gyfer mesur gwasgedd mewn esgid at ddibenion ymchwil, camerâu fideo Qualisys i gofnodi symudiadau, platiau grym ac Unedau Mesur Inertiaidd/EMG arwynebol (IMUs).
 • Mae ystafell microCT yn cynnwys Bruker SkyScan 1271.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth gan dechnegwyr i ddefnyddio’r cyfarpar.

Cyfarwyddwr y cyfleuster

Yr Athro Cathy Holt

Yr Athro Cathy Holt

Professor

Email
holt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4533

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech weld ein cyfleusterau neu drefnu i’w defnyddio.

MCyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol

Girl on MOTEK treadmill

The Research Centre for Clinical Kinesiology

The Research Centre for Clinical Kinaesiology (RCCK) contains state-of-the-art equipment for biomechanical and physiological measurement.

Tu allan i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd

Dwyn arbenigedd ynghyd sy'n arwain y byd mewn delweddu ymennydd, gan ddefnyddio mapio ac ysgogiad i ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig.