Ewch i’r prif gynnwys

Storio data

Gallwn helpu i ddiwallu eich anghenion o ran storio a rheoli data.

Gallwn gynnig dull storio y gellir ei ehangu i gefnogi ein gwasanaethau cyfrifiadurol, naill ai fel cronfa bwrpasol neu drwy weithio ar y cyd â rhaglen Data a Rheoli Gwybodaeth y Brifysgol, sydd hefyd yn canolbwyntio ar agweddau archifo a chadw mwy hirdymor.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig storfa ar sail dull blociau adeiladu arloesol, sy’n galluogi dull storio data y gellir ei ehangu sy’n hygyrch, yn agos i’r cyfrifiadura, ar gyfer ystod o ddisgyblaethau.

Mae’r ‘seilwaith y gellir ei blygio’ hwn yn cefnogi’r nodweddion allweddol canlynol:

  • ateb wedi’i gefnogi a’i reoli’n llawn
  • gellir ei ehangu’n rhwydd
  • yn cynnwys dull rheoli hunaniaeth wedi’i ganoli
  • yn cynnwys gwydnwch gwefannau.

Mae’r ateb hyblyg hwn yn mynd i’r afael â heriau i ymchwil data-ddwys o ran storio, gan alluogi ehangiad pan fo angen.

Gofynnwch i’n harbenigwyr

Cysylltwch â ni i drafod sut gallwn helpu gyda’ch anghenion storio data:

Uwch-gyfrifiadura ar gyfer Ymchwil

Prosiectau cysylltiedig

Pilotomics project

Pilotomics

A building block approach to data storage.