Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddi Data a Deallusrwydd Artiffisial (AI)

E-seilwaith sy'n cefnogi dadansoddi data ac ymchwil deallusrwydd artiffisial (AI).

Rydym yn cynnig sawl gwasanaeth drwy'r uwchgyfrifiadur "Hawk" a Dadansoddeg Data Perfformiad Uchel "Sparrow" (HPDA) a'r platfform datblygu AI, i alluogi ymchwilwyr i fachu ar gyfleoedd a ddaw yn sgil twf AI a Dysgu Peiriannol (ML).

Mae Hawk yn cynnig mynediad at raniadau Unedau Prosesu Graffigol (GPU) sy'n cynnwys nodau Nvidia V100 a P100 GPU ar gyfer y trwygyrch uchel sydd ei angen ar raglenni megis MatLab, PyTorch a TensorFlow.

Yn seiliedig ar OpenStack, mae system Sparrow yn cynnig gwasanaethau dadansoddi data perfformiad uchel, er mwyn ategu'r gwasanaeth Cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC) a ddarperir gan Hawk. Gan bwysleisio hyblygrwydd a symlrwydd dros berfformiad cyffredinol, mae Sparrow yn ddatrysiad integredig i storio, rheoli a dadansoddi cyfresi data cymhleth sy'n berthnasol i ystod o ddisgyblaethau.

Ymhlith nodweddion allweddol Sparrow mae cefnogaeth ar gyfer llwythi gwaith cynwysyddion, trin data sy'n cael ei reoli er mwyn bodloni gofynion diogelwch, a chefnogi llifoedd gwaith wedi'u cyflymu gan GPU. Darperir cyfleusterau storio gan Ceph, datrysiad hyblyg ar raddfa ehangach ar gyfer meddalwedd. Mae Ceph yn cefnogi platfformau cyfrifiadurol megis Apache Spark, system brosesu gwasgaredig a ddefnyddir ar gyfer llwythi gwaith data mawr, a weithredir gan ddefnyddio system offeryniaeth Kubernetes ar gyfer cyflwyno cymwysiadau mewn cynwysyddion.

Gofynnwch i’n harbenigwyr

Mae'r gwasanaeth Sparrow bellach yn y cam peilot. Cysylltwch â ni i drafod sut gallwn ni helpu chi elwa ar y gwelliant technoleg diweddaraf hwn i'r portffolio o wasanaethau ymchwil cyfrifiadura canolog.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ar unrhyw rai o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael drwy ARCCA, cysylltwch ar bob cyfrif.

Uwch-gyfrifiadura ar gyfer Ymchwil