Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth

Cyngor arbenigol, hyfforddiant a chymorth systemau ar gyfer eich gwaith ymchwil sy'n defnyddio uwch-gyfrifiadura.

Ein nod yw sicrhau bod ein cyfleusterau uwchgyfrifiadura’n ddiogel ac mor hygyrch â phosibl, ac rydym yn rhoi cymorth i'r rhai sy'n newydd i fyd uwch-gyfrifiadura, a chyngor arbenigol i ymchwilwyr cyfrifiadurol profiadol.

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o brosiectau mawr a sefydliadau ymchwil ac yn cydweithio â nhw ar draws ystod o ddisgyblaethau.

Defnyddio'r uwch-gyfrifiadur

Defnyddio'r uwch-gyfrifiadur

Gwybodaeth am sut i wneud cais i gael mynediad at yr uwch-gyfrifiadur.

Cyfleoedd hyfforddiant

Cyfleoedd hyfforddiant

Rydym yn cynnig cyrsiau mewn cyfrifiadura ymchwil uwch, ynghyd â chyfleoedd i gael hyfforddiant pwrpasol.

Cymorth meddalwedd

Cymorth meddalwedd

Cymorth meddalwedd i ddefnyddwyr sy'n datblygu rhaglenni ar systemau ARCCA.

Dod o hyd i gyfarpar

Dod o hyd i gyfarpar

Cymorth i ddod o hyd i gyfarpar cyfrifiadurol a'i brynu.

Cysylltwch â'r tîm chymorth

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut gall ein systemau a'n meddalwedd gefnogi eich gwaith, cysylltwch â ni: