Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth

Cyngor arbenigol, hyfforddiant a chymorth systemau ar gyfer eich gwaith ymchwil sy'n defnyddio uwch-gyfrifiadura.

Ein nod yw sicrhau bod cyfleusterau uwch-gyfrifiadura mor hygyrch â phosibl, ac rydym yn rhoi cymorth i'r rhai sy'n newydd i fyd uwch-gyfrifiadura, a chyngor arbenigol i ymchwilwyr cyfrifiadurol profiadol.

Rydym hefyd yn rhoi cymorth parhaus i sawl prosiect ymchwil ar raddfa fawr, a hynny ar draws nifer o ddisgyblaethau ymchwil.

Graph illustration

Defnyddio'r uwch-gyfrifiadur

Gwybodaeth am sut i wneud cais i gael mynediad at yr uwch-gyfrifiadur.

ARCCA computer

Cyfleoedd hyfforddiant

Rydym yn cynnig cyrsiau mewn uwch-gyfrifiadura ymchwil, ynghyd â chyfleoedd i gael hyfforddiant pwrpasol.

Simulation of an accretion disc around a solar-mass star

Cymorth meddalwedd

Cymorth meddalwedd i ddefnyddwyr sy'n datblygu rhaglenni ar systemau ARCCA.

Simulation of two colliding discs

Dod o hyd i gyfarpar

Cymorth i ddod o hyd i gyfarpar cyfrifiadurol a'i brynu.

Cysylltwch â'r tîm chymorth

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut gall ein systemau a'n meddalwedd gefnogi eich gwaith, cysylltwch â ni:

Thomas Green

Thomas Green

Email
greent10@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9269