Ni yw un o brifysgolion mwyaf arloesol, uchelgeisiol a llwyddiannus y DU ac rydym yn cydnabod bod ein llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ymrwymiad, egni a brwdfrydedd ein pobl.

Ymunwch â ni i’n helpu i gyflawni ein huchelgais o fod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol.

Ymgeiswyr presennol

Os ydych chi wedi cofrestru, gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif i ddiweddaru eich manylion ac ymgeisio am swyddi.

Woman lecturing

Swyddi academaidd gwag

Ymunwch â sefydliad sy’n cefnogi ei hacademyddion i sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu.

Doctor

Swyddi gwag clinigol

I weld swyddi academaidd clinigol meddygol a deintyddol a chyfleoedd addysgu ac ymchwil yn y Brifysgol.

Professional services staff

Swyddi rheoli, gweinyddol a chymorth

Ymunwch â sefydliad sydd yn broffesiynol, effeithlon ac effeithiol.

Cysylltu ar LinkedIn

Ymunwch â ni ar LinkedIn i weld ein cyfleoedd diweddaraf.

Dilynwch ni ar Twitter

Am y cyfleoedd gwaith diweddaraf.

Logos for Athena SWAN Bronze Award, Investors in People and HR Excellence in Research awards
Logos for our health and safety awards, living wage employer and Stonewall Top 100 Employers awards