Ewch i’r prif gynnwys

Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i wneud y wybodaeth a’r adnoddau a ddarperir drwy ein gwefan yn hygyrch i’r holl ddefnyddwyr.

Ein nod yw cydymffurfio â safonau a chadw at egwyddorion defnyddioldeb cyffredinol i helpu pawb sy’n ymweld â’r wefan hon.

Mae adran ganolog gwefan Prifysgol Caerdydd yn bodloni lefel AA (2) Canllawiau Consortiwm Y We Fyd-eang (W3C) Menter Hygyrchedd Y We (WAI) Hygyrchedd Cynnwys y We, a chyn belled ag sy’n bosibl yn bodloni lefel AAA (3).

Mae tudalennau ar wefan Prifysgol Caerdydd yn ceisio cydymffurfio gydag ysbryd a llythyr Deddf Gwahaniaethu Anabledd (DDA) 1995 y Deyrnas Unedig. Yn unol â’r DDA a’r Ddeddf Anabledd ac Anghenion Addysgol Arbennig (SENDA) 2001, rydym yn ceisio sicrhau fod holl dudalennau gwefan Prifysgol Caerdydd yn cydymffurfio’n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We WAI W3C ar Lefel AA, ac rydym wedi ymrwymo i wella cydymffurfio gyda’r Canllawiau hyn.

Mae’n bosibl nad yw rhai o’n tudalennau hŷn yn cydymffurfio gyda’r safonau hyn. Fodd bynnag, rydym yn ymgysylltu’n weithredol gyda darparwyr gwybodaeth o ledled y Brifysgol er mwyn sicrhau bod holl dudalennau gwe y dyfodol yn cydymffurfio gyda chanllawiau hygyrchedd.

Rydym yn bwriadu parhau i wella hygyrchedd ein safle, felly os ydych chi’n cael unrhyw anhawster defnyddio’r safle ac angen cymorth pellach, neu os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i helpu i wella ein hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Drwy fuddsoddi yn Blackboard, mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu rhithwir diogel, hygyrch ar y we. Mae Blackboard yn system sy’n galluogi tiwtoriaid a myfyrwyr i rannu deunyddiau dysgu, i gyfathrebu a chydweithio, ac i werthuso a mesur cynnydd myfyrwyr.

Am ragor o wybodaeth am hygyrchedd Blackboard, ewch i safle Blackboard.

Technoleg gynorthwyol

Rydym wedi ymrwymo i wella profiad yr holl fyfyrwyr ac aelodau o staff. Rydym yn cydnabod fod sefyllfa pawb yn wahanol, ac felly rydym yn ceisio teilwra cefnogaeth a darpariaeth i anghenion unigol.

Am ragor o wybodaeth am y meddalwedd a’r caledwedd cynorthwyol sydd ar gael yn llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiadur Prifysgol Caerdydd, darllenwch eich adran ar dechnoleg gynorthwyol, gofynnwch yn unrhyw ddesg gwybodaeth llyfrgell, siaradwch gyda’r cyswllt anabledd yn y llyfrgell rydych chi’n dymuno ei defnyddio, neu cysylltwch â’r Ganolfan Adnoddau Dyslecsia.

Newid arddull y ffont yn eich porwr

Dysgu sut i newid ymddangosiad y tudalennau hyn: