Ymchwil

Trwy ein hymchwil, ein nod yw datrys rhai o'r materion a'r heriau a wynebir gan sectorau allweddol wrth iddynt fynd i'r afael â mater cynyddol data mawr.

Wrth i ddiwydiannau gynhyrchu meintiau anferth o ddata, mae mwy o angen am ymagweddau newydd er mwyn rheoli, storio, cywasgu, dadansoddi a dosbarthu'r wybodaeth hon.

Trwy natur draws-ddisgyblaethol ein hymchwil, bydd ein hymchwilwyr ôl-raddedig yn gweithio ar brosiectau sy'n amrywio o heriau cyfrifiannu i weithredu fel cymwysiadau go iawn. 

Yn bennaf, mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar sut mae data mawr yn effeithio ar dri maes allweddol ac yn cyflwyno heriau ynddynt. Mae'r wybodaeth isod trwy gyfrwng y Saesneg yn unig:

Image of social media icons

Computational social science

As humans increase their use of technology, so does so does the size of their digital footprint providing us with a unique perspective on social and human behaviour.

School of psychology 2

Biological and life sciences

The medical and life sciences provide huge data sets which are ideal for researching for a variety of uses and applications.

Image of the Herschel telescope

Computational science and engineering

Our research can be applied to numerous applications in the fields of physics, astronomy and engineering.