Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Newyddion diweddaraf

Professor Matt Smalley stood in lab

New Institute Director Announced

8 Chwefror 2018

The European Cancer Stem Cell Research Institute started the New Year with a new Director, leading the Institute in its cutting-edge cancer stem cell research.

Potential new treatment for advanced cancers

Triniaeth newydd bosibl ar gyfer mathau datblygedig o ganser

25 Ionawr 2018

Dod o hyd i therapi posibl ar gyfer math ymosodol o ganser y fron

Cancer and Stem Cell Symposium

Cancer and Stem Cells Symposium

25 Ionawr 2018

The European Cancer Stem Cell Research Institute has announced its sixth annual symposium.

Maria Konstantinou, Mrs Anne Whipp and Juan Menendez Gonzalez

Cefnogwch ni

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Answering the big questions

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Dr Joaquin de Navascues in fly room

Trin a thrafod

Mae ein harweinwyr tîm ymchwil yn cynnig eu safbwyntiau ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.