Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Gwylio'r fideo

Newyddion diweddaraf

Shan Cothi in ECSCRI lab

Amser Justin Time ar raglen deledu Heno

29 Mawrth 2018

Ymwelodd soprano o Gymraes â Sefydliad Ymchwil Ewrop i Fôn-gelloedd Canser i weld sut mae rhoddion y cyhoedd yn ariannu ymchwil hanfodol i ganser y pancreas.

Team Verrico presenting donation in Institute lab

Developing a potential treatment for triple negative breast cancer

26 Mawrth 2018

A cancer charity is helping to fund world-leading research to develop a potential new treatment for triple negative breast cancer.

Professor Matt Smalley stood in lab

Cyhoeddi Enw Cyfarwyddwr Sefydliad Newydd

8 Chwefror 2018

Dechreuodd y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd y flwyddyn gyda Chyfarwyddwr newydd, fydd yn arwain y Sefydliad yn ei ymchwil arloesol i fôn-gelloedd canser.

Maria Konstantinou, Mrs Anne Whipp and Juan Menendez Gonzalez

Cefnogwch ni

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Answering the big questions

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Dr Joaquin de Navascues in fly room

Trin a thrafod

Mae ein harweinwyr tîm ymchwil yn cynnig eu safbwyntiau ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.