Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Newyddion diweddaraf

ECSCRI tackling cancer together

Tackling Cancer Together

14 Tachwedd 2017

The European Cancer Stem Cell Research Institute will be at Tackling Cancer Together discussing its cutting-edge research.

headshot Toby Phesse ECSCRI

ESCRI yn helpu i nodi 10 mlynedd o BBC Science Café

18 Hydref 2017

ESCRI yn helpu i nodi 10 mlynedd o BBC Science Café

Frizzled7 (Fzd7) receptor

Darganfyddiad allweddol am ganser gastro-berfeddol: bôn gelloedd a'r derbynnydd Frizzled7

6 Hydref 2017

Gwybodaeth bwysig am sut mae derbynnydd mewn pibell gastroberfeddol yn gweithio.

Maria Konstantinou, Mrs Anne Whipp and Juan Menendez Gonzalez

Cefnogwch ni

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Answering the big questions

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Dr Joaquin de Navascues in fly room

Trin a thrafod

Mae ein harweinwyr tîm ymchwil yn cynnig eu safbwyntiau ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.