Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Gwylio'r fideo

Newyddion diweddaraf

Prostate scan

Cysylltiad genetig newydd ar gyfer canser y prostad

12 Gorffennaf 2018

Dod o hyd i’r mecanweithiau sydd wrth wraidd canser y prostad

Headshot of Sarah Koushyar

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser Cymru

11 Mehefin 2018

Mae Dr Sarah Koushyar o'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd wedi cael ei dewis i fod yn rhan o raglen addysg arobryn sy'n helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser.

Hadyn Ellis Building, Cardiff

Canmol Ysgol y Biowyddorau am gyfraniad sylweddol at ymchwil feddygol

11 Mehefin 2018

Mae Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd wedi cael ei chanmol yn Nhŷ'r Cyffredin am ei hymchwil ragorol.

Maria Konstantinou, Mrs Anne Whipp and Juan Menendez Gonzalez

Cefnogwch ni

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Answering the big questions

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Dr Joaquin de Navascues in fly room

Trin a thrafod

Mae ein harweinwyr tîm ymchwil yn cynnig eu safbwyntiau ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.