Mae gan Ganolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK y sgiliau a'r cyfleusterau sy'n llwyddo i gyflawni newid sylweddol wrth drin a deall osteoarthritis.

Academic at computer

Ymchwil

Ein nod yw gwella triniaeth, diagnosis ac adferiad arthritis drwy ymchwil ryngddisgyblaethol.

Patients being treated

Amdanom ni

Ers 2009, rydym ni wedi bod yn Ganolfan ragoriaeth mewn biomecaneg a biobeiranneg i Arthritis Research UK.

Blood being taken

Gwybodaeth i gleifion

Er mwyn ein helpu i ddeall rhagor am achosion arthritis, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i'n cynorthwyo gyda'n hymchwil.

Pobl

Mae aelodau'r Bwrdd Cynghori Gwyddonol yn ymuno gyda'n staff i ddod â safbwynt allanol i'n hymchwil.