Mae gan Ganolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK y sgiliau a'r cyfleusterau sy'n llwyddo i gyflawni newid sylweddol wrth drin a deall osteoarthritis.

Patients being treated

Amdanom ni

Ers 2009, rydym ni wedi bod yn Ganolfan ragoriaeth mewn biomecaneg a biobeiranneg i Arthritis Research UK.

Academic at computer

Ymchwil

Ein nod yw gwella triniaeth, diagnosis ac adferiad arthritis drwy ymchwil ryngddisgyblaethol.

Blood being taken

Gwybodaeth i gleifion

Er mwyn ein helpu i ddeall rhagor am achosion arthritis, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i'n cynorthwyo gyda'n hymchwil.

Pobl

Mae aelodau'r Bwrdd Cynghori Gwyddonol yn ymuno gyda'n staff i ddod â safbwynt allanol i'n hymchwil.