Ewch i’r prif gynnwys

Ann Beynon OBE

Ann Beynon OBE yw Cadeirydd Bwrdd Cynghori Allanol Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Uwch Ymgynghorydd Materion Cymru Severn Trent Water yw Ann - bu yn rôl Comisiynydd Cymru y Comisiwn dros Gydraddoldeb a Hawliau Dynol cynt.

Mae hi wedi bod yn swydd Cyfarwyddwr Cymru BT hefyd, gan gynrychioli’r cwmni yn y wlad hon ynghylch materion strategol a datblygu.

Yn ystod ei gyrfa, mae wedi cyflawni nifer o rolau datblygu busnes uchelradd ac mae’n llywio Bwrdd Ymgynghorol Cymru dros Fusnes yn y Gymuned ar hyn o bryd.

Dyrchafwyd Ann yn Aelod o Urdd Ymerodraeth Prydain yn 2008 a bu yn rôl Llysgennad Tywysog Cymru yn y Gymuned yma rhwng 2005 a 2006.