Ewch i’r prif gynnwys

Adeilad Redwood

Adeilad Redwood
Adeilad Redwood

Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB

Ceir mynediad gwastad i'r Adeilad Redwood drwy gyfrwng rampiau bas o Rodfa'r Brenin Edward VII a mynedfa Heol Corbett, sydd yn agos i'r mannau parcio hygyrch.

Ceir toiled neillryw gyferbyn â'r ffreutur, yn agos i fynediad Heol Corbett.

Parcio

Ceir mynediad i Faes Parcio Adeilad Redwood drwy Rodfa'r Brenin Edward VII a thrwy rwystr diogelwch sy'n agor gyda cherdyn staff. Ceir 4 lle parcio hygyrch ar ddiwedd y maes parcio, yn agos i fynedfa Heol Corbett.

Mae lleoedd parcio yn gyfyng iawn felly dylai ymwelwyr ffonio Derbynfa Redwood ar +44 (0)29 2087 6762 i gadw lle. Ceir parcio ar stryd Rhodfa'r Brenin Edward VII lle gall deiliaid Bathodyn Glas barcio yn rhad ac am ddim.

Parcio ar gyfer beiciau

Ceir 22 o leoedd parcio beiciau ar gyfer yr adeilad hwn.

Parcio Car

There is street parking on King Edward VII Avenue, where blue badge holders can park free of charge.

Bicycle parking

There are 22 bicycle parking spaces for this building.