Ewch i’r prif gynnwys

Adeilad Optometreg

Adeilad Optometreg
Adeilad Optometreg

Heol Maendy
Caerdydd
CF24 4LU

Mae'r Adeilad Optometreg wedi'i leoli ar Heol Maendy oddi ar Deras Cathays. Ceir mynediad gwastad i'r adeilad drwy'r drysau awtomatig ac mae'r Clinig Llygaid ar y chwith. Mae desg y Dderbynfa yn agos i'r mynediad a gallwch ei ffonio ar +44 (0)2920 870 567. Mae'r lifft yn syth o'ch blaen, ar yr ochr chwith i'r grisiau ac mae'n gwasanaethu pob llawr.

Mae yna siop goffi ar y llawr gwaelod i'r dde o'r fynedfa, gydag ardal seddi mawr yn y blaen.

Ar y llawr gwaelod, ceir toiledau hygyrch ar gyfer dynion a menywod yng nghefn y cyntedd. Yn agos i'r lifft ceir toiled neillryw hygyrch (rhif ystafell 0.59) a thoiled i riant a baban. Ar y llawr cyntaf, ar ochr chwith y lifft, ceir dau doiled neillryw (1.53 a 1.54).

Parcio

Mae yna faes parcio ar ochr dde'r adeilad ar gyfer cwsmeriaid sy'n defnyddio'r Clinig Llygaid gyda thri lle parcio hygyrch.

Parcio ar gyfer beiciau

Mae yna 58 o leoedd parcio ar gyfer beiciau.

Parcio Car

Bicycle parking

There are 58 bicycle parking spaces for this building.