Ewch i’r prif gynnwys

Tŷ Deri

Tŷ Deri
Tŷ Deri

2-4 Llwyn y Parc
Caerdydd
CF10 3BN

Gall gerbydau gael mynediad i Dŷ Deri o Faes St Andrew. Rydym yn argymell gollwng ar Lwyn y Parc, yn agos i’r ymyl palmant isel. Mae yna barcio talu ac arddangos ar hyd stryd Heol Llwyn y Parc. Gall ddeiliaid Bathodyn Glas barcio ar hyd Llwyn y Parc am ddim.

Mae mynediad drwy risiau i Dŷ Deri o Faes St Andrew. Mae yna 4 ris gyda chanllaw yn y canol. Mae gan ymylon bob gris gyferbyniad gweledol. Mae ymyl palmant ar gornel bob palmant. Mae yna oleddf isel iawn er mwyn cael mynediad i brif adeilad Tŷ Deri o Lwyn y Parc.

Mae yna un drws prif fynedfa i Dŷ Deri, sydd yn awtomatig. Mae’r ddesg dderbynfa yn y dderbynfa yn Nhŷ Deri, ymlaen i’r chwith. Mae’r ddesg yn isel ac mae staff ar gael yn ystod oriau agor. Rhif ffôn derbynfa Tŷ Deri yw +44 (0)29 2087 0112. Mae’r lefelau golau yn y dderbynfa yn dda.

Mae yna 3 toiled hygyrch yn Tŷ Deri ar y llawr gwaelod, yr ail a’r bedwaredd.

Mae yna 2 lifft yn Nhŷ Deri sydd â mynediad i’r 5 llawr. Mae botymau’r lifft ar uchder hygyrch. Mae gan y lifft ddangoswyr llawr gweledol a marciau cyffyrddol. Mae yna ddrych ar gefn y lifft er mwyn cynorthwyo wrth fynd yn ôl.

Parcio

Gall gerbydau cael mynediad i Dŷ Deri o Faes St Andrew neu Lwyn y Parc. Rydym yn argymell gollwng ar Llwyn y Parc. Mae yna barcio talu ac arddangos ar hyd stryd Heol Llwyn y Parc (am ddim i ddeiliaid Bathodyn Glas).

Mae maes parcio’r staff wedi’i lleoli tu ôl Tŷ Deri, drwy Lwyn y Parc. Mae’r maes parcio ar gyfer dalwyr trwydded staff yn unig. Mae yna 3 lle parcio hygyrch yn y maes parcio.

Parcio ar gyfer beiciau

Mae yna 20 o leoedd parcio beic a rennir rhwng dau leoliad o amgylch yr adeilad.

Parcio Car