Ewch i’r prif gynnwys

Cyfnodau preswyl

Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Bydd y cyfnodau preswyl hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Mis Medi i fis Mehefin (40 wythnos)

 • Dydd Mercher 22 Medi 2021 tan ddydd Mercher 29 Mehefin 2022, gan gynnwys pob gwyliau.

Mis Medi i fis Mehefin (39 wythnos)

 • Dydd Mercher 22 Medi 2021 tan ddydd Llun 20 Mehefin 2022, gan gynnwys pob gwyliau.

Mis Medi i fis Gorffennaf (41 wythnos) - Tŷ Clodien

 • Dydd Mercher 22 Medi 2021 tan ddydd Mercher 6 Gorffennaf 2022, gan gynnwys pob gwyliau.

Cyfnodau preswyl nad ydynt yn rhai safonol

 • Mae'r cyfnodau hyn yn cyd-fynd yn gyffredinol â dyddiadau semester cyrsiau unigol ac maent yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio:
  • Hylendid/Therapi Deintyddol
  • Bydwreigiaeth
  • Nyrsio
  • Ymarfer Gofal Llawdriniaethol
  • Radiograffeg
  • Ffisiotherapi
 • Bydd dyddiadau gwirioneddol eich cyfnod preswyl yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Cyfnod preswyl blwyddyn lawn

 • Dydd Mercher 22 Medi 2021 tan ddydd Gwener 16 Medi 2022

Noder:

 • Mae'n bosibl y bydd angen i fyfyrwyr sy’n aros am gyfnod preswyl blwyddyn lawn symud o'r ystafell wely/astudio i ystafell wely/astudio amgen mor agos â phosibl o fewn yr un ardal breswyl. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn dal i fyw gyda myfyrwyr eraill, a bydd yn lleihau'r tarfu a achosir gan waith cynnal a chadw hanfodol ar y safle. Disgwylir y bydd y symud hwn yn digwydd ym mis Mehefin/Gorffennaf. Bydd y Rheolwr Preswylfeydd yn rhoi gwybod i chi am y manylion a'r ystafell amgen y byddwch yn symud iddi.
 • Ni chewch aros yn eich llety ar ôl diwedd y cyfnod preswyl.

Cyrraedd yn gynnar o wledydd tramor

Os ydych chi'n bwriadu cyrraedd Caerdydd cyn dechrau'r cyfnod preswyl yn eich cytundeb llety, nodwch y canlynol:

 • Os ydych chi'n bwriadu cyrraedd cyn dydd Llun 20 Medi, ni fydd yr ystafell a ddyrannwyd i chi ar gael a bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hun ar gyfer llety dros dro tan ddechrau'r cyfnod preswyl.
 • Os ydych chi'n bwriadu cyrraedd rhwng dydd Llun 20 Medi a dechrau eich cyfnod preswyl, efallai y bydd yr ystafell a ddyrannwyd i chi ar gael. Bydd angen i chi gysylltu â Rheolwr eich Preswylfa ymhell cyn i chi gyrraedd er mwyn gwirio hyn. Os nad yw'r ystafell a ddyrannwyd i chi ar gael tan ddechrau'r cyfnod preswyl, bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hun ar gyfer llety dros dro tan ddechrau'r cyfnod preswyl.