Ewch i’r prif gynnwys

Cyfnodau preswyl

Bydd y dyddiadau preswyl ar gyfer eich Neuadd benodol yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Sylwch: gall y cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau lleoliad gwaith pan fyddwch yn talu ffioedd preswylfeydd er na fyddwch yn aros yn eich ystafell.

Cyfnod preswyl safonol

 • Hunanarlwyo, arlwyo'n rhannol, arlwyo'n llawn
 • Dydd Mercher 18 Medi 2019 hyd at ddydd Llun 22 Mehefin 2020, gan gynnwys yr holl wyliau.

Cyfnod preswyl ansafonol

 • Hunanarlwyo
 • Mae'r cyfnodau hyn yn unol â dyddiadau tymor cyrsiau unigol ac yn berthnasol yn gyffredinol i fyfyrwyr sy'n astudio:
  • Hylendid Deintyddol / Therapi
  • Bydwreigiaeth
  • Nyrsio
  • Ymarfer Gofal Llawdriniaethol
  • Radiograffeg / Radiotherapi
 • Bydd dyddiadau pendant eich cyfnod preswyl yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Cyfnod preswyl canolradd (Llys Tal-y-Bont a Phorth Tal-y-Bont)

 • Hunanarlwyo
 • Dydd Mercher 18 Medi 2018 hyd at ddydd Gwener 26 Mehefin 2020, gan gynnwys yr holl wyliau.

Cyfnod preswyl 41 wythnos (Tŷ Liberty)

 • Hunanarlwyo
 • Dydd Mercher 18 Medi 2019 hyd at ddydd Mercher 1 Gorffennaf 2020, gan gynnwys yr holl wyliau.

Cyfnod preswyl am flwyddyn gyfan

 • Hunanarlwyo
 • Dydd Mercher 18 Medi 2019 hyd at ddydd Gwener 11 Medi 2020.

Sylwch:

 • Efallai y bydd gofyn i fyfyrwyr a chanddynt Gyfnod Preswyl am Flwyddyn Gyfan, symud o'u hystafell wely astudio wreiddiol i ystafell wely astudio arall sydd mor agos â phosibl o fewn yr un ardal breswyl. Bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn parhau i fod yn agos at fyfyrwyr eraill ac yn lleihau'r amhariad a achosir pan fydd gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn mynd rhagddo ar y safle. Disgwylir y bydd hyn yn digwydd yn ystod mis Mehefin/Gorffennaf. Cewch eich hysbysu o fanylion yr ystafell y byddwch yn symud iddi gan y Rheolwr Preswylfeydd.
 • Nid yw'n bosibl i chi aros yn eich preswylfeydd ar ôl diwedd y cyfnod preswyl.

Cyrraedd yn gynnar o wlad dramor

Os ydych yn bwriadu cyrraedd Caerdydd cyn dechrau'r cyfnod preswyl a nodir yn eich Cytundeb Preswylfeydd, byddwch cystal â nodi'r canlynol:

 • Os ydych yn bwriadu cyrraedd cyn dydd Llun 16 Medi, ni fydd eich ystafell yn barod a bydd angen i chi wneud eich trefniadau llety dros dro eich hunan nes dechrau'r cyfnod preswyl.
 • Os ydych yn bwriadu cyrraedd rhwng dydd Llun 16 Medi a dechrau eich cyfnod preswyl, mae'n bosibl y bydd eich ystafell ar gael. Bydd angen i chi gysylltu â'ch Rheolwr Preswylfeydd ymhell ymlaen llaw cyn i chi gyrraedd er mwyn gwirio hyn. Os nad yw eich ystafell yn barod ar eich cyfer tan ddechrau'r cyfnod preswyl, bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hunan ar gyfer llety dros dro, tan ddechrau'r cyfnod preswyl.