Ewch i’r prif gynnwys

SOCSI Social Theory Forum

The SOCSI social theory forum is committed to exploration and investigation of established and emergent traditions of social theorising.

The SOCSI social theory forum is committed to: 

  • symposia, debate, critique and dialogue
  • exploration and investigation of established and emergent traditions of social theorising
  • the promotion of social theory across social sciences and beyond
  • theoretically engaged empirical research.

Cwrdd â'r tîm

Staff academaidd

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.