Ewch i’r prif gynnwys

Mathematics Education Research Group

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso dulliau newydd o ddysgu ac addysgu mathemateg mewn ymateb i newid cymdeithasol a thechnolegol parhaus.

Mae’r Grŵp Ymchwil Addysg Mathemateg yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso dulliau newydd o ddysgu ac addysgu mathemateg mewn ymateb i newid cymdeithasol a thechnolegol parhaus.

Mae gan y grŵp ddiddordeb mewn hyrwyddo damcaniaeth ac ymarfer addysg mathemateg yn y brifysgol, mae'n mynd ati i gasglu tystiolaeth i asesu effeithiolrwydd mathau gwahanol o addysgu, ac mae'n cefnogi athrawon a darlithwyr i ddatblygu eu hysgolheictod dysgu ac addysgu.

Rydym yn gweithio'n agos gydag Athena SWAN a'r Uned Her Cydraddoldeb i sicrhau bod cynwysoldeb a chydraddoldeb yn cael ystyrieth drylwyr wrth gynllunio ac asesu ymyriadau addysgol. Rydym yn cydweithio â chyd-weithwyr ledled Prifysgol Caerdydd, er enghraifft yr Ysgol Ffiseg ac Ysgol y Biowyddorau, ac yn cyfranogi’n helaeth yn Rhaglen Ymarfer Academaidd y Brifysgol.

Rydym hefyd yn ymgysylltu â rhwydweithiau cenedlaethol megis yr Academi Addysg Uwch a'r rhwydwaith sigma, ac yn cydweithio â sefydliadau ledled y sector, gan gynnwys Caerfaddon, Caeredin, Loughborough, Newcastle a Sheffield Hallam.

Amcanion

Y cwestiwn canolog yw: Sut y gallwn hwyluso dysgu effeithiol mewn mathemateg?

Ymchwil

Meysydd o ddiddordeb eang

 • Ymgysylltiad academaidd myfyrwyr, a meithrin amgylcheddau dysgu gweithredol
 • Mae hyn yn cynnwys annog myfyrwyr i roi cynnig ar broblemau, rhannu a thrafod syniadau, hunanfyfyrio, a datblygu eu dulliau eu hunain o ddatrys problemau.
 • Ymhlith y dulliau penodol a nodwyd y mae cyfarwyddyd gan gymheiriaid (gan ddefnyddio "clicwyr" mewn grwpiau mawr neu fyfyrwyr yn trafod cwestiynau mewn grwpiau bach yn ystod darlithoedd), asesiadau gan gymheiriaid a fforymau ar-lein.
 • Defnyddio technoleg dysgu mewn addysgu
 • Mae'r cwestiynau'n cynnwys sut y gellir defnyddio hyn mewn modd effeithiol, a sut yr ydym yn gwerthuso ei ddefnyddioldeb?
 • Mae'r dulliau penodol a nodwyd yn cynnwys dysgu gwrthdro, e-asesiadau, recordio darlithoedd, a dylunio a defnyddio meddalwedd ffynhonnell agored
 • Datblygu sgiliau hanfodol i raddedigion
 • Sgiliau penodol a nodwyd yw llythrennedd a chyfathrebu, a datrys problemau

Meysydd o ddiddordeb penodol

 • Darparu Cymorth Mathemateg ledled y brifysgol
 • Cefnogi'r cyfnod pontio o'r ysgol i lefel israddedig
 • Dimensiynau personoliaeth a'u heffeithiau ar ddysgu. Pryder Mathemateg ac effaith hyder mathemategol ar ddysgu.
 • Dulliau arloesol o ddarlithio, e.e. rôl perfformiad (y darlithwyr) o ran ansawdd y dysgu
 • Dadansoddi data arolygon myfyrwyr
 • Dysgu yn y gwaith
 • Pobl

Cwrdd â'r tîm

Head of Group

Staff academaidd

Dr Dafydd Evans

Dr Dafydd Evans

Siarad Cymraeg
evansd8@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 0621

Camau nesaf