Ewch i’r prif gynnwys

Trawsnewid gwerthusiadau effaith digwyddiadau a chynnal digwyddiadau mwy cynaliadwy: ffocws ar y defnydd o blastig

Bydd y prosiect hwn yn archwilio effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol defnyddio plastig mewn digwyddiad chwaraeon mawr iawn - Cwpan y Byd FIFA 2022 Qatar™.

Dulliau gwerthuso

Bydd y prosiect hwn gyda Seven Clean Seas yn cynnwys defnyddio dulliau gwerthuso effaith amgylcheddol (a ddatblygwyd yn flaenorol gan dîm Prifysgol Caerdydd) i:

  • cyd-ddylunio a chyd-gynhyrchu asesiad cynhwysfawr o'r defnydd o blastig a'r allyriadau carbon cysylltiedig a gynhyrchir gan ymwelwyr a aeth i Gwpan y Byd FIFA 2022 Qatar™
  • nodi gweithgareddau gwariant ymwelwyr sy'n cynhyrchu'r mwyaf o blastig a'r effeithiau amgylcheddol mwyaf arwyddocaol
  • gwella Seven Clean Seas, y Goruchaf Bwyllgor a dealltwriaeth trefnwyr digwyddiadau eraill o ffiniau twristiaeth sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau a'u holion traed plastig
  • llywio polisïau a strategaethau lleihau gwastraff sy'n canolbwyntio ar leihau'r defnydd o blastig ac arwain at gynnal digwyddiadau mwy cynaliadwy yn y DU, Qatar ac yn rhyngwladol

Nodau

Bydd y prosiect hwn yn dwyn ynghyd arbenigedd y ddau bartner i gyd-ddylunio a chyd-gynhyrchu methodoleg a fydd yn:

  • darparu'r asesiad cynhwysfawr cyntaf o'r defnydd uniongyrchol ac anuniongyrchol o blastig a'r allyriadau carbon cysylltiedig a gynhyrchir gan ymwelwyr mewn digwyddiad chwaraeon mawr
  • gwella Seven Clean Seas, y Goruchaf Bwyllgor a dealltwriaeth trefnwyr digwyddiadau eraill o ddefnydd plastig sy'n gysylltiedig â digwyddiadau a thrawsnewid sut mae defnydd o blastig yn cael ei fesur
  • nodi ymddygiadau bwyta sy'n creu 'mannau problemus o ran plastig'
  • llywio polisïau, strategaethau lleihau gwastraff ac ymgyrchoedd addysg/ymwybyddiaeth gyda'r nod o leihau'r defnydd o blastig mewn digwyddiadau yn y dyfodol yn y DU, Qatar ac yn rhyngwladol

Cefnogir y prosiect hwn gan:

  • Seven Clean Seas
  • Goruchaf Bwyllgor Cyflenwi ac Etifeddiaeth ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2022 Qatar™

Tîm y prosiect

Prif Ymchwilydd

Dr Andrea Collins

Dr Andrea Collins

Senior Lecturer

alt

Yr Athro Max Munday

Director of Welsh Economy Research Unit