Ewch i’r prif gynnwys

Tu hwnt i gyfryngau prif ffrwd

Tu hwnt i gyfryngau prif ffrwd: Deall twf cyfryngau gwleidyddol amgen ar-lein.

Nodau'r prosiect

Nod y prosiect yw deall sut y caiff y safleoedd ar-lein gwleidyddol asgell chwith ac asgell dde mwyaf dylanwadol eu cynhyrchu, eu cynnwys a'u defnyddio, ac edrych ar farn pobl am y cyfryngau prif ffrwd gan holi pam fod rhai ohonom yn troi at gyfryngau amgen am newyddion am wleidyddiaeth a materion cyhoeddus.

Manylion

Ar ôl i gyhoedd Prydain bleidleisio dros adael yr UE, llwyddiant arlywyddol Donald Trump, a'r gefnogaeth cafodd Jeremy Corbyn yn ystod ymgyrch etholiad 2017 y DU, cafodd y cyfryngau prif ffrwd eu beirniadu am beidio â rhagweld y digwyddiadau hyn. Cawsom eu cyhuddo o beidio ag ystyried neu ddeall bod pobl yn teimlo'n grac ac wedi'u dieithrio rhag cyfryngau prif ffrwd a sefydliadau gwleidyddol.

Ar naill ochr y sbectrwm gwleidyddol, mae'r acronym MSM (mainstream media) yn cael ei ddefnyddio'n eang i ddiffinio ystod o gyfryngau cymynroddion sy'n cynrychioli'r sefydliad, yn amddiffyn diddordebau'r uchelwyr a'n gadael i'r status quo wleidyddol barhau.

Yn y cyd-destun hwn felly aeth nifer o bleidleiswyr tu hwnt i'r cyfryngau prif ffrwd yn ystod ymgyrch etholiad cyffredinol 2017 y DU, yn troi at wefannau 'alt'-chwith, lle cafodd negeseuon o blaid Llafur ac yn erbyn cyfryngau prif ffrwd eu cyfleu. Roedd y rhain yn cynnwys gwefannau fel The Canary, Evolve Politics, Wings over Scotland, Novara Media, Skwawkbox ac Another Angry Voice.

Daethom yn rhan flaenllaw o'r ymgyrch oherwydd eu bod yn cyrraedd pleidleiswyr ar draws y cyfryngau cymdeithasol, Facebook yn arbennig, yn osgoi'r ddibyniaeth ar y cyfryngau prif ffrwd am newyddion. Tybiwyd mai cynnydd y cyfryngau amgen asgell-chwith newydd oedd tu ôl i lwyddiant Llafur o dan Jeremy Corbyn i sicrhau fwy o bleidleisiau pobl ifanc. Gwnaethom hefyd herio pŵer pennu agenda'r cyfryngau prif ffrwd, yn lleihau pŵer golygyddol y papurau asgell-dde, sy'n fwy na'r rhai asgell-chwith o bell ffordd.

Oherwydd mai yn ystod ymgyrch etholiad cyffredinol 2017 y DU daeth y gwefannau yma i'r amlwg, nid oes llawer o ymchwil ar gael yn archwilio'u cynnwys, y cymhelliant golygyddol y tu ô iddynt, neu sut mae pobl yn eu deall ac yn ymgysylltu gyda nhw.

Nodau

Nod y prosiect ymchwil hwn yw deall cynhyrchiad, cynnwys a defnydd cyfryngau gwleidyddol amgen ar-lein, boed yn asgell chwith neu dde, megis Westmonster, Breitbart UK, Conservative Woman a Guido Fawkes.

Mae ddiddordeb gennym yn ogystal mewn darganfod barn defnyddwyr yr rhain am cyfryngau prif ffrwd a deall pam mae rhai yn troi at gyfryngau amgen am newyddion gwleidyddol a materion cyhoeddus.

Ariannwr

Ariannir y prosiect tair mlynedd hwn gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).


Tîm y prosiect

Principal investigator

Tîm