Ewch i’r prif gynnwys

Chwyldro tawel? Cynrychioliadau disgyrsiol o rywioldeb nad yw’n heteronormadol

Bydd y prosiect yn archwilio'r ystod o ddisgyrsiau am rywioldeb nad yw'n heteronormadol sydd ar gael o Rwsia ôl-Sofietaidd (1999-2019) ac yn caniatáu ar am gynrychiolaethau disgyrsiol o dair lefel wahanol (o lawr gwlad, lled-swyddogol, a chyfryngau'r wladwriaeth) er mwyn deall sut y ffurfiwyd beth y gelwir gan rai yn 'chwyldro tawel'.

Manylion

Fframwaith deongliadol Barbero (1992) a dadansoddiad disgwrs (Fairclough, 1995).

Caiff y data eu goladu drwy 'ethnograffeg cydweithredol' (Gillespire, 2010); mae'n cynnwys data am y cyfryngau traddodiadol a'r newydd, dogfennau sefydliadol perthnasol, a chyfweliadau lled-strwythuredig gydag aelod o'r cyhoedd.

Canlyniadau

  • 1 monograff
  • Adroddiad terfynol
  • 1 cyfaint a golgwyd (yn deillio o'r gynhadledd terfynol)
  • Fforwm rywioldebau Ôl-Sofietaidd (PSSF)
  • 2 bapur mewn erthyglau wedi'u hadolygu gan Gymheiriad
  • Bas data ar-lein (1999-2019) am sylw'r cyfryngau am rywioldeb nad yw'n heteronormadol yn Rwsia