Ewch i’r prif gynnwys

Arian sylweddol ar gyfer canolfan dadansoddi deunyddiau

17 Awst 2017

Professor Mike Bowker in laboratory
Professor Mike Bowker operating Cardiff University's XPS machine

Dyfarnwyd dros £3m i bartneriaeth ar y cyd rhwng academyddion o Brifysgol Caerdydd a Choleg Prifysgol Llundain ar gyfer canolfan dadansoddi o'r radd flaenaf, a fydd yn ein galluogi i wneud darganfyddiadau digynsail i briodweddau deunyddiau.

Dyfarnwyd yr arian ar gyfer y cyfleuster Cenedlaethol hwn gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC), a bydd yn galluogi academyddion a diwydiant o'r DU i ddefnyddio'r cyfleusterau diweddaraf ym maes sbectrosgopeg ffotoelectron pelydr-x (XPS).

XPS yw un o'r dulliau safonol o bortreadu arwynebedd unrhyw ddeunyddiau penodol, a gall chwarae rôl hanfodol wrth ddatblygu deunyddiau perfformiad uchel newydd sbon er mwyn helpu deall sut y maent yn ymateb i'r amgylchedd sydd o'u cwmpas.

Gall arwynebedd unrhyw ddeunydd ddylanwadu ar ystod eang o ffactorau, o gyfraddau cyrydu ac ymlyniad i weithgaredd catalytig a natur wlychadwy wrth weithredu fel y pwynt cyntaf o ryngweithio â'r amgylchedd sydd o'i gwmpas.

Dadansoddi arbenigol

Bydd y cyfleuster newydd, a arweinir ar y cyd gan yr Athro Philip Davies o'r Ysgol Cemeg, yn rhoi canolfan dadansoddi ganolog i'r Cyfadeilad Ymchwil yn Harwell, ger Rhydychen. Bydd hefyd yn cynnig cyfle i wneud gwaith dadansoddi arbenigol ym Mhrifysgol Caerdydd, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Manceinion.

Diben cyfleusterau Cenedlaethol EPSRC yw cynnig adnoddau sy'n brin i ymchwilwyr yn y DU oherwydd costau neu ddiffyg mynediad at yr arbenigedd perthnasol.

Dywedodd yr Athro Philip Davies: “Bydd y ganolfan ddadansoddi newydd hon yn rhoi cyfleuster Cenedlaethol EPSRC ym maes XPC yng nghanol campws gwyddoniaeth Harwell, ac yn galluogi ystod eang o waith ymchwil gyda'r gwyddonwyr blaenllaw sy'n gweithio yno...”

“Bydd hefyd yn cynnig cyfle gwych i Brifysgol Caerdydd, a'n partneriaid, i arwain ym maes XPS.”

Yr Athro Philip Davies Senior Lecturer in Physical Chemistry

Rhannu’r stori hon

Call us on 0800 801750 to find out how our research can help your organisation.