Ewch i’r prif gynnwys

Lansio ap ‘Un Ddiod Un Clic’

03 Mawrth 2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bottles of alcohol lined up

Mae ap symudol newydd wedi cael ei lansio i wneud i'r cyhoedd yng Nghymru oedi ac ystyried faint o alcohol maen nhw'n ei yfed.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth ag Alcohol Concern, wedi datblygu ap 'Un Ddiod Un Clic' er mwyn cynorthwyo pobl i fonitro yn ddienw faint o alcohol maen nhw'n ei yfed.

Yn ogystal, bydd y llwyfan ar-lein yn cael ei ddefnyddio fel adnodd ar gyfer ymgyrch 'Have a Word', sydd wedi cael ei ddatblygu gan Brifysgol Caerdydd i ysgogi gweithwyr iechyd proffesiynol i gynnig cyngor iechyd i gleifion pan maen nhw'n fwyaf parod i'w dderbyn.

Gall defnyddwyr fewnbynnu nifer y diodydd alcoholig maen nhw wedi'u hyfed, darganfod faint o unedau yw hynny a mesur eu data yn erbyn y canllawiau yfed iachus.

Dywedodd yr Athro Jonathan Shepherd, Cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas ac Athro Llawdriniaethau'r Geg a Genol-wynebol Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerdydd: "Mae ap newydd 'Un Ddiod Un Clic' yn rhan bwysig o ymgyrch 'Have a Word', sy'n anelu at ostwng deilliannau costus cam-drin alcohol yng Nghymru a thu hwnt."

Crëwyd a datblygwyd brand 'Have a Word' gan Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas Prifysgol Caerdydd ar ôl cynnal treialon a ddangosodd fod y cyngor a roddwyd mewn ffordd fanwl sy'n manteisio ar "achlysuron addysgadwy" mewn bywydau pobl, er enghraifft pan mae pwythau yn cael eu tynnu o glwyf, yn gallu newid arferion yfed alcohol y dioddefwr i lefel llai peryglus.

Lansiwyd rhaglen hyfforddi 'Have a Word' gan Leslie Griffiths AC, Gweinidog Iechyd Cymru, yn 2012. Hyd yn hyn, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi hyfforddi dros 7,000 o bobl i ddefnyddio techneg 'Have a Word' gyda chleifion, cydweithwyr, ffrindiau a theulu mewn ffordd gadarnhaol ac adeiladol pan mae eu harferion yfed alcohol yn eu rhoi nhw mewn perygl.

Ar hyn o bryd, mae ap 'Un Ddiod Un Clic' ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o'r siop apiau.

Bydd gofyn i ddefnyddwyr fewnbynnu data ynghylch eu defnydd o alcohol ac, yn seiliedig ar y data hwn, byddant yn derbyn gwybodaeth ar nifer yr unedau maen nhw'n eu hyfed a'r perygl mae hynny'n peri i'w hiechyd.

Mae'r data a ddarperir trwy'r ap yn ddienw. Mae'n bosibl y bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn edrych ar y data er mwyn eu cynorthwyo nhw i ddeall defnydd alcohol yng Nghymru, oni bai bod y defnyddiwr wedi dewis eithrio ei hun.

Mae ap 'Un Ddiod Un Clic' ar gael i'w lawrlwytho o <http://appstore.com/onedrinkoneclick>.