Ewch i’r prif gynnwys

Nid yw newyddiaduraeth yn drosedd

18 Chwefror 2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Journalist Peter Greste

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal darlith gan newyddiadurwr Al-Jazeera, Peter Greste, i fyfyrwyr ac aelodau staff ddydd Gwener 20 Chwefror 2015.

Ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar yn yr Aifft yn ddiweddar, mae Peter Greste yn ymweld â'r DU i gyflwyno cyfres o ddarlithiau am gael ei arestio a'i ddedfrydu yn y carchar am 400 diwrnod. Mae ei ymweliad yn rhan o ymgyrch Al-Jazeera i godi ymwybyddiaeth o newyddiadurwyr eraill sy'n dal i wynebu cyhuddiadau.

Bydd Peter yn trafod yr ymgyrch barhaus sy'n cefnogi ei gydweithwyr, Baher Mohamed a Mohamed Fahmy, a'r problemau sy'n gysylltiedig ag adrodd o'r Dwyrain Canol a'r cysylltiadau cynyddol rhwng gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. 

Dywedodd yr Athro Richard Sambrook, Cyfarwyddwr Canolfan Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd: "Tynnodd hanes Peter Greste a'i gydweithwyr yn Al-Jazeera sylw at y peryglon mae newyddiadurwyr sy'n adrodd o wledydd ymfflamychol yn eu hwynebu.

"Cododd gwestiynau am ddilysrwydd newyddiaduraeth annibynnol, gan ofyn cwestiynau am wrthwynebwyr gwleidyddol yn ogystal â'r rheiny sydd mewn grym."

Arweiniodd dedfryd Peter Greste a'i gydweithwyr o Al-Jazeera at ymgyrch ar Twitter yn defnyddio'r hashnodau #freeAJStaff a #journalismisnotacrime, a gafodd eu cefnogi gan fyfyrwyr newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd yn 
20132014.

Mae'n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw i fynychu'r digwyddiad. Gall myfyrwyr a staff gofrestru trwy ddefnyddio Eventbrite.