Ewch i’r prif gynnwys

Rhodri Morgan

18 May 2017

Rhodri Morgan in robes

Mae Prifysgol Caerdydd wedi talu teyrnged i gyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, sydd wedi marw.

Roedd Rhodri Morgan yn ymwelydd cyson â'r Brifysgol. Yn 2010, dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus iddo a chafodd ei benodi’n Athro Nodedig Anrhydeddus i helpu i wella enw da cynyddol y Brifysgol am arwain ymchwil ym meysydd llywodraethu a gwleidyddiaeth Cymru.

Mae Labordy Mellt Morgan Botti wedi’i enwi ar ôl y cyn-Aelod Seneddol ac Aelod Cynulliad o Gaerdydd i gydnabod ei rôl flaenllaw i gael y cyfleuster yng Nghymru.

Hyd heddiw, dyma’r unig labordy mellt mewn unrhyw brifysgol yn Ewrop, a dim ond dyrnaid o labordai o’r fath sy’n bodoli ar draws y byd.

VC Prof. Colin Riordan (Square)

“Gyda thristwch mawr y clywodd y Brifysgol am farwolaeth cyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan. Roedd Rhodri'n gyfaill da i Brifysgol Caerdydd, ac yn ymwelydd rheolaidd a oedd bob amser yn fodlon cefnogi datblygiad y Brifysgol, ei myfyrwyr a'i staff. Roedd Rhodri'n gefnogol iawn i addysg uwch ac ymchwil yng Nghymru, ac mae'r ffaith i Labordy Mellt Morgan-Botti Prifysgol Caerdydd gael ei enwi ar ei ôl yn adlewyrchu ei ymdrechion i weithio gyda phartneriaid ym mannau eraill yn Ewrop i ddod â chyfleuster o'r radd flaenaf fel hwn i Gymru. Bydd cydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn cofio Rhodri am ei ddeallusrwydd a'i agosatrwydd.”

Yr Athro Colin RiordanIs-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd
Karen Holford

"Bydd pawb yn gweld eisiau Rhodri, roedd ei ddeallusrwydd a'i allu i ofyn y cwestiwn cywir yn ddigymar."

Yr Athro Karen HolfordProfessor
Professor Richard Wyn Jones

“Oherwydd arweinyddiaeth Rhodri Morgan y daeth y Cymry i dderbyn datganoli fel y drefn arferol. Roedd yn gawr ym mhob ystyr y gair. Diolch.”

Yr Athro Richard Wyn JonesAthro yng Ngwleidyddiaeth Cymru
Laura McAllister

“Dŵr coch croyw, hwyaid ungoes, dyfynnu llwyddiannau athletwyr Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn y 1950au, a deall rôl clymbleidiau a chymodi gwleidyddol i sefydlogi ein democratiaeth ifanc. Dyma’r pethau rydw i’n eu cofio’n bennaf am Rhodri Morgan.”

Yr Athro Laura McAllisterProfessor of Public Policy
Russell Sandberg

“Mae'n anodd gor-bwysleisio dylanwad a a chyfraniad Rhodri Morgan at ddatblygiad Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain, drwy gryfhau datganoli yng Nghymru yn benodol. Mae cael Rhodri Morgan fel Athro Anrhydeddus yn ein Hysgol Cyfraith a Gwleidyddiaeth ryngddisgyblaethol wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint. Mae'r teyrngedau iddo heddiw wedi cadarnhau mai ef oedd y gwladweinydd pwysicaf yn hanes Cymru fodern. Cydymdeimlwn â'i deulu.”

Yr Athro Russell SandbergHead of Law Department and Reader in Law

Share this story

Rydym yn rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu perthnasoedd wrth ddangos ein hymrwymiad i Gymru.