Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Meddygaeth yn Bencampwyr Addysg Gymraeg

17 Mai 2017

Sara Whittam (chwith) ac Awen Iorwerth yn derbyn eu Gwobrau Pencampwr Addysg Gymraeg 2017.
Sara Whittam (chwith) ac Awen Iorwerth yn derbyn eu Gwobrau Pencampwr Addysg Gymraeg 2017.

Mae dau aelod staff o Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi ennill Gwobr Pencampwyr Addysg Gymraeg yn Seremoni Wobrwyo Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2017.

Mae'r Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr yn ddigwyddiad blynyddol a gynhaliwyd gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i gydnabod staff a myfyrwyr sy'n cyfrannu i'r profiad myfyriwr yn y sefydliad. Cafodd Sara Whittam a Dr Awen Iorwerth eu dewis gan y myfyrwyr i gydnabod eu gwaith ym maes addysg cyfrwng Cymraeg.

Caiff Sara, Rheolwr Datblygu Darpariaeth yr Iaith Gymraeg ac Awen, Darlithydd cyfrwng Cymraeg, ill dwy eu hariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Torri tir newydd

Mae'r Ysgol Meddygaeth wedi annog nifer o ddatblygiadau calonogol yn ei darpariaeth Cymraeg yn ddiweddar. Ym mis Ionawr, cyflwynodd Dr Awen Iorwerth y ddarlith iaith Gymraeg gyntaf am iechyd esgyrn ym Mhrifysgol Caerdydd Roedd yn llwyddiant mawr gyda dros 200 o fyfyrwyr yn bresennol.

Enillodd saith o fyfyrwyr yr Ysgol Meddygaeth Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni yn ogystal. Mae'r Coleg yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £1500 ar gyfer myfyrwyr sy'n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs israddedig yn y Gymraeg.

Ymddangosodd israddedigion cyfrwng Cymraeg yr Ysgol ar gyfres ddogfen S4C, 'Doctoriaid Yfory' hefyd. Dangosodd y gyfres boblogaidd cymaint mae cleifion sy'n siarad Cymraeg yn gwerthfawrogi'r cyfle i drafod eu hafiechydon yn eu mamiaith.

Defnyddio'ch Cymraeg

Ond mae yna lawer mwy o waith ar y gweill. Mae gan Sara ac Awen gynlluniau pellach i ddatblygu darpariaeth Gymraeg yr Ysgol fel yr esbonia Awen:

"Dwi'n hynod falch o'r wobr yma - yn enwedig am mai enwebiad gan y myfyrwyr ydi hi. Dydy derbyn y wobr yma ddim yn golygu bod ein gwaith ar ben. Megis dechrau rydym ni! Er bod yna sawl cyfle wedi ei weithredu, mae'n hynod bwysig bod y cwricwlwm yn cael ei sefydlu a'i normaleiddio o fewn Ysgol sydd yn gweld y pwysigrwydd o'i gynnig i fyfyrwyr a chleifion Cymru."

Ychwanegodd Sara:

"Mae’n fraint derbyn y wobr hon ar ran pawb sy'n cyfrannu at ddatblygiad addysg feddygol yn Gymraeg. Mae’r myfyrwyr wedi bod yn ysu cael mwy o ddarpariaeth dros y blynyddoedd er mwyn datblygu eu Cymraeg i'w defnyddio gyda chleifion ar leoliad ac yn eu gwaith. Gobeithio bydd llawer ohonynt a'u cleifion yn elwa o’r datblygiadau cyffrous sydd ar y gweill."

Cafodd Elliw Iwan, Swyddog Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol enwebiad ar gyfer gwobr Pencampwr Addysg Gymraeg hefyd.

Cewch ragor o wybodaeth am gyfleoedd iaith Gymraeg yn yr Ysgol Meddygaeth ar ei gwefan A gallwch ddarllen mwy am weithgareddau staff Coleg Cymraeg Prifysgol Caerdydd ar wefan y Gangen.

Rhannu’r stori hon

Mae’r Coleg yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig sydd am ddilyn cyrsiau gradd trwy gyfrwng y Gymraeg.