Ewch i’r prif gynnwys

Plant ysgol yn dod yn wyddonwyr fforensig mewn gŵyl gemeg

11 Mai 2017

School children conducting experiment in lab coats

Mae grŵp o fyfyrwyr ysgol uwchradd o Gaerdydd a'r cyffiniau wedi bod yn mynd i'r afael â phroblemau gwyddonol go iawn mewn gŵyl gemeg flynyddol a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camodd y myfyrwyr i mewn i esgidiau gwyddonwyr fforensig wrth iddynt ddefnyddio eu sgiliau cemeg ddadansoddol i ddod o hyd i'r prif berson dan amheuaeth mewn trosedd ffug. Cymerodd y myfyrwyr ran mewn 'Her Prifysgol' lle bu'n rhaid iddynt ddatblygu 'dangosydd enfys' i brofi asidrwydd ac alcalinedd amrywiaeth o doddiannau.

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo ar ddiwedd y dydd, lle cafodd myfyrwyr wobrau a thystysgrifau unigol, ynghyd â gwobrau ar gyfer ysgolion y timau buddugol.

Cymerodd tua 50 o fyfyrwyr o 12 o ysgolion ledled De Cymru ran yn yr Ŵyl.

Mae'r Ŵyl Gemeg, sy'n fwy na 15 mlynedd oed bellach, yn fenter gan Sefydliad Salters – sefydliad dielw â'r nod o helpu i hyrwyddo cemeg a gwyddorau cysylltiedig ymhlith y genhedlaeth iau.

Mae'r ŵyl ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o blith 51 o Wyliau a gynhelir mewn Prifysgolion a Cholegau drwy gydol y DU a Gweriniaeth Iwerddon rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2017. Cynhelir yr ŵyl mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Mae'r ŵyl yn un o blith nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu a drefnir gan Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd, er mwyn hyrwyddo maes cemeg i'r genhedlaeth iau, a'u hannog i ystyried gyrfa sy'n gysylltiedig â phynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Dr Simon Pope, o'r Ysgol Cemeg, sy'n trefnu'r Ŵyl ar ran Prifysgol Caerdydd. Dywedodd: “Mae'n wych ein bod wedi cynnal Gŵyl Gemeg Sefydliad Salters yma ym Mhrifysgol Caerdydd unwaith eto...”

Dr Simon Pope

“Mae ennyn diddordeb gwyddonwyr y dyfodol yn bwysig dros ben, ac mae'r ŵyl hon yn gwneud gwaith da iawn i wneud cemeg yn ddiddorol, yn hygyrch ac, yn bwysicaf oll, yn hwyl.”

Yr Athro Simon Pope, Senior Lecturer in Inorganic Chemistry

Rhannu’r stori hon

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe'r Ysgol.