Ewch i’r prif gynnwys

Plant ysgol yn dod yn wyddonwyr fforensig mewn gŵyl gemeg

11 Mai 2017

School children conducting experiment in lab coats

Mae grŵp o fyfyrwyr ysgol uwchradd o Gaerdydd a'r cyffiniau wedi bod yn mynd i'r afael â phroblemau gwyddonol go iawn mewn gŵyl gemeg flynyddol a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camodd y myfyrwyr i mewn i esgidiau gwyddonwyr fforensig wrth iddynt ddefnyddio eu sgiliau cemeg ddadansoddol i ddod o hyd i'r prif berson dan amheuaeth mewn trosedd ffug. Cymerodd y myfyrwyr ran mewn 'Her Prifysgol' lle bu'n rhaid iddynt ddatblygu 'dangosydd enfys' i brofi asidrwydd ac alcalinedd amrywiaeth o doddiannau.

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo ar ddiwedd y dydd, lle cafodd myfyrwyr wobrau a thystysgrifau unigol, ynghyd â gwobrau ar gyfer ysgolion y timau buddugol.

Cymerodd tua 50 o fyfyrwyr o 12 o ysgolion ledled De Cymru ran yn yr Ŵyl.

Mae'r Ŵyl Gemeg, sy'n fwy na 15 mlynedd oed bellach, yn fenter gan Sefydliad Salters – sefydliad dielw â'r nod o helpu i hyrwyddo cemeg a gwyddorau cysylltiedig ymhlith y genhedlaeth iau.

Mae'r ŵyl ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o blith 51 o Wyliau a gynhelir mewn Prifysgolion a Cholegau drwy gydol y DU a Gweriniaeth Iwerddon rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2017. Cynhelir yr ŵyl mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Mae'r ŵyl yn un o blith nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu a drefnir gan Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd, er mwyn hyrwyddo maes cemeg i'r genhedlaeth iau, a'u hannog i ystyried gyrfa sy'n gysylltiedig â phynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Dr Simon Pope, o'r Ysgol Cemeg, sy'n trefnu'r Ŵyl ar ran Prifysgol Caerdydd. Dywedodd: “Mae'n wych ein bod wedi cynnal Gŵyl Gemeg Sefydliad Salters yma ym Mhrifysgol Caerdydd unwaith eto...”

“Mae ennyn diddordeb gwyddonwyr y dyfodol yn bwysig dros ben, ac mae'r ŵyl hon yn gwneud gwaith da iawn i wneud cemeg yn ddiddorol, yn hygyrch ac, yn bwysicaf oll, yn hwyl.”

Yr Athro Simon Pope Senior Lecturer in Inorganic Chemistry

Rhannu’r stori hon

Mae gwaith ymchwil ac addysg yr Ysgol ar flaen y gad yn rhyngwladol ac yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau gwyddonol pwysig yr 21ain ganrif.