Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ethol Athro Cyfieithu yn Gymrawd

10 Mai 2017

Yr Athro Loredana Polezzi, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.
Yr Athro Loredana Polezzi, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae'r Athro Loredana Polezzi wedi cael ei hethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Bydd yr Athro Polezzi, sy'n canolbwyntio ar feysydd astudiaethau cyfieithu, llenyddiaeth gymharol, a hanes teithio a mudo, yn ymuno â grŵp o 460 o gymrodorion o ledled y DU.

Y Gymdeithas yw academi genedlaethol gyntaf Cymru ar gyfer gwyddoniaeth a llythrennau, a chafodd ei sefydlu yn 2020 i hyrwyddo ymwybyddiaeth o sut mae'r gwyddorau a'r celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol o fudd i gymdeithas.

Mae cael eich ethol i Gymrodoriaeth yn fodd o gael cydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth academaidd, ac yn broses fanwl a thrwyadl lle caiff enwebiadau eu cynnig a'u cadarnhau gan Gymrodorion presennol y Gymdeithas. Yna, mae pwyllgor craffu perthnasol yn ystyried pob ymgeisydd.  Ar ôl cael eu hethol, mae Cymrodyr yn cynorthwyo gwaith y Gymdeithas yn hyn o beth drwy gymryd rhan yn ei amryw bwyllgorau a gweithgorau, a thrwy gynrychioli'r Gymdeithas yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Wrth sôn am gael ei hethol i'r Gymdeithas, dywedodd yr Athro Polezzi, "Fel dinesydd yr UE sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru, braint fawr yw dod yn aelod o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, ac rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o'i gweithgareddau."

Ychwanegodd yr Athro Rachael Langford, Pennaeth yr Ysgol, "Mae'r Athro Polezzi yn sicr yn haeddu'r acolâd hwn; mae ei gwaith ymchwil ar flaen y gad ym maes astudiaethau cyfieithu a dwyieithrwydd, ac mae hi'n arwain prosiectau ymgysylltu pwysig gyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol pwysig."

I gael rhagor o wybodaeth am benodiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru eleni ewch i dudalennau newyddion Prifysgol Caerdydd.

Rhannu’r stori hon