Ewch i’r prif gynnwys

Rownd derfynol Cystadleuaeth Big Bang

13 Mawrth 2017

Female student using molecule models in science class

Ar ôl gweithio gyda gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn datblygu ymchwil arloesol, mae disgyblion chweched dosbarth o dde Cymru wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol i wyddonwyr ifanc.

Ar ôl cael eu dewis ar gynllun Lleoliadau Ymchwil Sefydliad Nuffield, bu'r disgyblion yn gweithio gydag academyddion o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd a'r Ysgol Meddygaeth dros chwe wythnos yn ystod haf 2016.

Bu tri disgybl o Ysgol Gyfun Ystalyfera, Ysgol Uwchradd Cwm-brân a Choleg Gwent yn edrych ar esblygiad tirlithriadau yn dilyn gweithgaredd seismig yn Tsieina. Roedd hyn dan oruchwyliaeth Tristan Hales a Rob Parker o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd. Bu disgybl arall o Ysgol Uwchradd Cathays yn gweithio gyda Tim Bowen, Kate Simpson a Lucy Newbury o Uned Ymchwil Arennol Cymru yn yr Ysgol Meddygaeth er mwyn esbonio'r mecanweithiau moleciwlaidd sy'n achosi clefyd diabetig yr arennau.

O ganlyniad i'w gwaith, mae'r pedwar wedi eu dewis fel cystadleuwyr yn rownd derfynol Big Bang UK Young Scientists & Engineers Competition.

Mae'r gystadleuaeth yn cydnabod llwyddiannau pobl ifanc ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg peirianneg a mathemateg (STEM), ac yn eu gwobrwyo am hyn. Mae'n rhoi'r cyfle iddynt gynyddu eu sgiliau a'u hyder wrth wneud gwaith prosiect.

Mae'r gystadleuaeth ar agor i bobl ifanc 11-18 oed, ac yn rhoi cyfleoedd iddynt gystadlu am wobrau arbennig fel profiadau rhyngwladol gwerth dros £50,000 yn ogystal â gwobrau mawr eu bri fel Gwyddonydd Ifanc y DU a Pheiriannydd Ifanc y Flwyddyn y DU.

Yn 2016, fe groesawodd y Brifysgol 37 o ddisgyblion Blwyddyn 12 drwy gynllun Lleoliadau Ymchwil Sefydliad Nuffield.

Mae'r Cynllun Lleoliadau yn cael ei reoli yng Nghymru gan Techniquest gyda chymorth Prosiect Partneriaethau Ysgolion y Brifysgol. Mae'r prosiect hwn yn helpu ymchwilwyr i ymgysylltu â disgyblion ysgolion a'u cyflwyno i ymchwil gyfoes ac ysbrydoledig er mwyn ehangu'r cwricwlwm.

Cynhelir rownd derfynol Big Bang UK rhwng 14-16 Mawrth 2017 yn y NEC ym Mirmingham.

Rhannu’r stori hon

See which upcoming activities, demonstrations and public lectures you can get involved with.