Ewch i’r prif gynnwys

Creu sescwiterpenau yn y labordy

17 Chwefror 2017

Professor Rudolf Allemann
Professor Rudolf Allemann

Mae grŵp o wyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dyfeisio ffordd newydd i gynhyrchu sescwiterpenau yn effeithlon yn y labordy.

Mae rhai o'r cynhyrchion naturiol hyn i'w canfod mewn bwyd sbeislyd, pryfed, dail planhigion a chwrw, a dangoswyd eu bod yn driniaeth effeithiol ar gyfer annwyd, clefyd cardiofasgwlaidd, canser a malaria.

Mewn meddyginiaethau gwerin, sescwiterpenau yw’r cynhwysyn gweithredol mewn triniaethau fel rhai ar gyfer dolur rhydd, llosgiadau, ffliw a niwroddirywio.

Mae'r tîm o Ysgol Cemeg y Brifysgol bellach wedi traswnewid y dull o syntheseiddio sescwiterpenau'n broses lawer gyflymach a mwy effeithlon, sy'n caniatáu iddynt ddyblu cynhyrchedd o'i gymharu â dulliau blaenorol.

Dorri'r adwaith

Yn eu hastudiaeth, defnyddiodd yr ymchwilwyr ffordd gain i ryddhau'r sescwiterpenau o'r biocatalyddion ensym a ddefnyddid yn y broses gynhyrchu drwy dorri'r adwaith yn filoedd o adweithiau bach unigol.

Hyd at nawr, bu’n anodd iawn creu sescwiterpenau yn y labordy ac mae'r broses yn aml yn cymryd llawer o amser ac yn ddrud. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod y sescwiterpenau yn 'ludiog' iawn ac yn tueddu i rwymo i'r ensym sy'n eu cynhyrchu. Drwy wasgu'r adwaith ar hyd tiwb plastig troellog, roedd modd iddynt wahanu'r cyfansoddyn oddi wrth yr ensym mewn miloedd o ddarnau bach a chasglu'r cynhyrchion dymunol ar ddiwedd yr arbrawf.

Bydd y dull newydd hwn yn rhoi mynediad hawdd i ymchwilwyr at gyfansoddion gwerthfawr er mwyn ymchwilio ymhellach i'w heffeithiolrwydd ar gyfer trin rhai o'r cyflyrau meddygol mwyaf dybryd fel malaria a chanser.

Dywedodd yr Athro Rudolf Allemann, Pennaeth yr Ysgol Cemeg: "Mae cynhyrchu terpenau yn aml yn dibynnu ar eu hechdynnu o ffynonellau naturiol..."

"Gallai ein methodoleg synthetig newydd arwain at gynhyrchu cyffuriau a moleciwlau bioweithredol eraill gyda chymwysiadau fel meddyginiaethau, persawr, ychwanegion bwyd neu gemegau amaethyddol ar gyfer rheoli plâu."

Yr Athro Rudolf Allemann Pro Vice-Chancellor, International and Student Recruitment and Head of the College of Physical Sciences and Engineering

Rhannu’r stori hon

Call us on 0800 801750 to find out how our research can help your organisation.