Ewch i’r prif gynnwys

Plastr clyfar ar gyfer osteoarthritis

24 Ionawr 2017

Osteoarthritis smart patch

Mae tîm o Ysgol Peirianneg y Brifysgol yn gobeithio creu plastr clyfar i ganfod osteoarthritis ar bengliniau cleifion yng nghyfnod cynnar y clefyd.

Maent yn ymchwilio i'r syniad o ddefnyddio teclynnau sy'n synhwyro niwed i adain awyren i ganfod synau mewn cymalau pobl cyn i'r clefyd ddatblygu'n llawn.

Gallai plastr clyfar helpu i achub miliynau o bunnoedd sy'n cael eu gwario ar wneud ddiagnosis drwy sganiau pelydr-X ac MRI, ynghyd â gwella bywydau cleifion drwy gynnig triniaethau pwrpasol.

Mae Athritis Research UK yn amcangyfrif bod 8.75 miliwn o bobl yn y DU wedi ceisio triniaeth ar gyfer osteoarthritis.

Pan mae cymalau dynol yn datblygu osteoarthritis, maent yn gallu dechrau gwneud sŵn clecian wrth symud o ganlyniad i niwed, a elwir yn grepitws.

Yng nghyfnodau cynnar y clefyd, mae'r synau rhwbio hyn wedi eu cyfyngu i seinamleddau uwch nad oes modd eu clywed, felly mae'r ymchwilwyr yn chwilio am ffyrdd o gofnodi'r synau hyn.

Dywedodd Dr Davide Crivelli, o'r Ysgol Peirianneg, wrth BBC News: "Mae gan y syniad hwn botensial enfawr i newid ein dull o wneud diagnosis o osteoarthritis..."

"Os ydyn ni'n gallu cysylltu'r sŵn penodol sydd gan bengliniau iach a phengliniau â'r clefyd, byddwn yn gallu lleihau'r llawer o'r costau ar gyfer y gymdeithas."

Dywedodd yr Athro Cathy Holt, Cyfarwyddwr cyfleuster ymchwil biomecaneg gyhyrsgerbydol y Brifysgol, y gallai dull rhad o wneud diagnosis cynnar gynnig mantais sylweddol.

"Y ffaith allweddol yw ei fod yn rhy hwyr i'r rhan fwyaf o bobl sydd â phoen yn eu cymalau – mae ganddyn nhw'r clefyd yn barod. Ond mae'n bosibl y bydd achosion lle byddwn yn gallu ymyrryd yn gynt," meddai wrth y BBC.

"Y nod pwysicaf, felly, yw cael rhyw fath o declyn ar gyfer sgrinio."

Yr Athro Cathy Holt Professor

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn un ysgolion peirianneg mwyaf blaenllaw'r DU ac mae ganddi enw da am ymchwil o'r radd flaenaf ac amgylchedd addysgu bywiog a chyfeillgar.