Ewch i’r prif gynnwys

Plastr clyfar ar gyfer osteoarthritis

24 Ionawr 2017

Osteoarthritis smart patch

Mae tîm o Ysgol Peirianneg y Brifysgol yn gobeithio creu plastr clyfar i ganfod osteoarthritis ar bengliniau cleifion yng nghyfnod cynnar y clefyd.

Maent yn ymchwilio i'r syniad o ddefnyddio teclynnau sy'n synhwyro niwed i adain awyren i ganfod synau mewn cymalau pobl cyn i'r clefyd ddatblygu'n llawn.

Gallai plastr clyfar helpu i achub miliynau o bunnoedd sy'n cael eu gwario ar wneud ddiagnosis drwy sganiau pelydr-X ac MRI, ynghyd â gwella bywydau cleifion drwy gynnig triniaethau pwrpasol.

Mae Athritis Research UK yn amcangyfrif bod 8.75 miliwn o bobl yn y DU wedi ceisio triniaeth ar gyfer osteoarthritis.

Pan mae cymalau dynol yn datblygu osteoarthritis, maent yn gallu dechrau gwneud sŵn clecian wrth symud o ganlyniad i niwed, a elwir yn grepitws.

Yng nghyfnodau cynnar y clefyd, mae'r synau rhwbio hyn wedi eu cyfyngu i seinamleddau uwch nad oes modd eu clywed, felly mae'r ymchwilwyr yn chwilio am ffyrdd o gofnodi'r synau hyn.

Dywedodd Dr Davide Crivelli, o'r Ysgol Peirianneg, wrth BBC News: "Mae gan y syniad hwn botensial enfawr i newid ein dull o wneud diagnosis o osteoarthritis..."

Davide Crivelli

"Os ydyn ni'n gallu cysylltu'r sŵn penodol sydd gan bengliniau iach a phengliniau â'r clefyd, byddwn yn gallu lleihau'r llawer o'r costau ar gyfer y gymdeithas."

Dr Davide Crivelli, Lecturer - Teaching and Research

Dywedodd yr Athro Cathy Holt, Cyfarwyddwr cyfleuster ymchwil biomecaneg gyhyrsgerbydol y Brifysgol, y gallai dull rhad o wneud diagnosis cynnar gynnig mantais sylweddol.

"Y ffaith allweddol yw ei fod yn rhy hwyr i'r rhan fwyaf o bobl sydd â phoen yn eu cymalau – mae ganddyn nhw'r clefyd yn barod. Ond mae'n bosibl y bydd achosion lle byddwn yn gallu ymyrryd yn gynt," meddai wrth y BBC.

Cathy Holt

"Y nod pwysicaf, felly, yw cael rhyw fath o declyn ar gyfer sgrinio."

Yr Athro Cathy Holt, Professor

Rhannu’r stori hon

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe'r Ysgol.