Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Cyflawniad Oes i Ddarlithydd Optometreg

13 Rhagfyr 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Margaret Woodhouse

Canmolwyd Uwch Ddarlithydd o'r Brifysgol trwy gyflwyno gwobr cydnabyddiaeth oes iddi am ei gwaith ymchwil ym maes problemau gweledol plant â syndrom Down.

Cyflwynwyd Gwobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Deall Anabledd 2012 i Dr Maggie Woodhouse o'r Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg. Canmolwyd Dr Woodhouse am ei hymrwymiad personol i astudio datblygiad gweledol a gwybyddol plant ifanc â syndrom Down yn y tymor hir.

Ymhlith yr acolâdau niferus a roddwyd, mynegodd y beirniaid edmygedd arbennig am ymdrechion Dr Woodhouse yn cynorthwyo nifer o blant ysgol â nam ar eu golwg trwy gydol ei gyrfa; y cyngor y mae wedi'i roi i rieni ac athrawon, ac ymdrechion ei thîm ymchwil wrth godi ymwybyddiaeth am sut i oresgyn anawsterau golwg i bobl ifanc â syndrom Down.

Caiff y Gwobrau Deall Anabledd, sef menter Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a'r Fro, eu cynnal bob blwyddyn i gydnabod cyflawniadau grwpiau ac unigolion sydd wedi dangos ymgysylltiad gweithredol wrth gefnogi pobl ag anawsterau dysgu.

Dywedodd Dr Woodhouse, yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg: "Mae'n anrhydedd mawr derbyn y wobr hon, sydd hyd yn oed yn fwy arbennig gan mai rhieni un o'm cleifion a'm henwebodd."

Dyma a ddywedodd Pennaeth yr Ysgol Optometreg, yr Athro Tim Wess, wrth longyfarch Dr Woodhouse ar ennill y wobr:
"Mae Maggie a'i thîm wedi dangos y gallant gael effaith go iawn a pharhaus ar ansawdd bywyd a chyfleoedd dysgu'r rheiny sydd â syndrom Down trwy bontio'r bwlch rhwng eu gwaith ymchwil a'r gymuned o'u hamgylch."