Ewch i’r prif gynnwys

Dathlu’r ŵyl a chodi arian

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, wedi bod yn dathlu’r ŵyl gan godi arian at achosion da yr un pryd.

Bu staff a myfyrwyr yr Ysgol yn cystadlu mewn nosons gwis—a siwmperi Nadolig!—dan ofal Keith ‘Cwis’ Davies yn y Porthdy, Undeb y Myfyrwyr ar nos Lun 5 Rhagfyr. Cafwyd noson lawn chwerthin gyda saith tîm yn cystadlu. Diolch i’r tâl mynediad, y raffl, a gweithgareddau a rhoddion eraill, fe gododd cymuned yr Ysgol £130 tuag at elusen Achub y Plant.

Yn ogystal â’r noson gwis bu’r Ysgol hefyd yn casglu deunyddiau ac eitemau amrywiol ar gyfer pobl ddigartref y ddinas. Ymhlith y cyfraniadau yr oedd dillad gaeaf cynnes, sachau cysgu ac eitemau ymolchi. Casglwyd llond cist car o roddion ac fe’u dosbarthwyd i’r digartref yng Nghaerdydd gan aelodau Ararat, Eglwys y Bedyddwyr yn yr Eglwys Newydd.

Wrth i’r Brifysgol baratoi i gau ar gyfer y Nadolig, hoffai’r Ysgol ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf.