Ewch i’r prif gynnwys

Yr Athro Helen Houston yn cael MBE

08 Rhagfyr 2016

Professor Helen Houston awarded MBE by Prince William

Mae'r Athro Helen Houston o'r Ysgol Meddygaeth wedi'i hurddo'n Aelod o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (MBE) am ei chyfraniad at addysg feddygol a gwasanaethau iechyd yn ne Cymru.

Dywedodd yr Athro Houston, "Braint o'r mwyaf yw cael fy urddo ochr yn ochr â phobl sydd wedi gwneud cyfraniadau anhygoel. Diolch i bawb sydd wedi fy nghefnogi, fy nghydweithwyr a fy nheulu yn enwedig."

Mae'r Athro Houston yn Athro Clinigol yn Sefydliad Addysg Feddygol. Mae wedi helpu i drawsnewid addysg feddygol drwy ei gwaith ymchwil sydd wedi edrych ar ba gyngor meddygol sydd ar gael mewn ysgolion meddygol a'r rhaglenni cefnogi ar gyfer myfyrwyr meddygol a meddygon, ymhlith meysydd eraill.

Meddygaeth deuluol yw arbenigedd clinigol yr Athro Houston ac mae wedi helpu cymunedau yng Nghaerdydd a Gelligaer ers 1984. Enillodd ei MD am ei hymchwil ynghylch goruchwylio iechyd plant. Addysg feddygol ôl-raddedig oedd pwnc ei gyrfa academaidd, yn rhan o Dîm Gofal y Cymoedd, ac aeth yn ei blaen i fod yn drefnydd cyrsiau ar gyfer hyfforddiant meddygaeth deuluol wedi hynny.

Ymunodd ag adran meddygaeth deuluol y Brifysgol ym 1990 a daeth yn Bennaeth Adran ac yn athro ym 1999. Yn ogystal â gwneud gwaith clinigol ac ymchwil am y gwasanaeth iechyd, ym maes addysg feddygol y bu ei phrif gyfraniad academaidd. Arweiniodd y gwaith o ddatblygu'r cwricwlwm israddedig cyn cael ei phenodi'n Ddirprwy Ddeon ac wedi hynny'n Ddeon Astudiaethau Israddedig yn yr Ysgol Meddygaeth.

Yn 2000, llwyddodd i gael arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynllun arloesol oedd yn ceisio gwella gofal iechyd mewn cymunedau economaidd-gymdeithasol difreintiedig yn ne Cymru ochr yn ochr â datblygu sgiliau academaidd meddygon teulu. Mae'r cynllun ar waith o hyd ac mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

Rhannu’r stori hon

Mae’r Ysgol yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.