Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr yn fuddugol eto yn y Stomp flynyddol

28 Ionawr 2003

Cafwyd noson hwyliog dros ben yn Yr Hen Lyfrgell, nos Lun 10 Hydref 2016, pan gynhaliwyd Stomp rhwng myfyrwyr a staff Ysgol y Gymraeg gyda'r stompfeistri Dr Llŷr Gwyn Lewis a Gruffudd Eifion Owen.

Cafwyd cystadlu brwd a safon rhagorol i’r cyfansoddiadau llenyddol, a oedd yn cynnwys y dwys a’r digri, yr adloniadol a’r teimladwy. Ar ddiwedd y noson tîm y myfyrwyr a ddaeth i’r brig, a hynny am y pumed tro yn olynol.

Yn ogystal a buddugoliaeth tîm y myfyrwyr, y myfyrwyr hefyd a gipiodd wobrau unigol y noson. Enillodd Gethin Davies Goron Bardd y Noson a Sara Anest a wnaeth ennill Tiara Telyneg Orau'r Noson. Caeo Harri Hughes a gafodd y binafal anrhydeddus am y limrig orau o blith y gynulleidfa.

Llongyfarchiadau mawr i bawb a oedd yn cystadlu ac i’r myfyrwyr am fuddugoliaeth ysgubol arall. Tybed a allant gynnal y safon y flwyddyn nesaf!

Roedd y noson yn llwyddiant mawr ac yn ogystal a’r hwyl a sbri, fe godwyd dros £100 tuag at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Yn ystod y flwyddyn bydd Ysgol y Gymraeg yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau amrywiol er mwyn codi rhagor o arian tuag at gronfa’r Eisteddfod.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf.