Ewch i’r prif gynnwys

Meddyliau'n dod at ei gilydd

26 Hydref 2016

Computing and Mathematics staff
L-R: (Front row) Prof Ronald Cools, Prof Malcolm Brown, Prof Marco Marletta, Dr Matthew Lettington (Back row) Dr Ian Wood, Prof Walter van Assche, Dr Steven Schockaert

Mae arbenigwyr o'r Brifysgol wedi cwrdd ag arbenigwyr o'n partner rhyngwladol, KU Leuven, i drafod agweddau modern ar ddadansoddi a chyfrifiadura gwyddonol.

Yn y cyfarfod, a gynhaliwyd gan Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac Ysgol Mathemateg y Brifysgol, daeth academyddion o brifysgol mwyaf Gwlad Belg at ei gilydd i rannu eu gwybodaeth am theorïau, algorithmau, a datrysiadau.

Cynhaliwyd y digwyddiad wrth i'r Brifysgol ddathlu ei helfen ryngwladol fel rhan o wythnos #WeAreInternational (24-30 Hydref). Lansiwyd yr ymgyrch hon yn 2013 er mwyn helpu i sicrhau bod prifysgolion yn parhau i fod yn gymunedau amrywiol a chynhwysol sy'n agored i fyfyrwyr a staff o bedwar ban y byd.

Croesawyd academyddion o KU Leuven i'r Brifysgol gan yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Yna, aeth y ddwy garfan ati i wneud cyflwyniadau gwyddonol.

Dywedodd yr Athro Walter Van Assche, o Adran Mathemateg KU Leuven: "Roedd yn ddiddorol gweld bod rhai o gyflwyniadau'r cyfarfod yn gorgyffwrdd, felly mae yna bosibilrwydd y gallwn ni gydweithio ar waith ymchwil.

"Clywsom hefyd fod rhai pobl yng Nghaerdydd a Leuven eisoes yn cydweithio. Gobeithiwn y bydd y cydweithio rhwng Caerdydd a Leuven hefyd yn arwain at raddau PhD ar y cyd, gydag ymchwilwyr ifanc yn treulio amser yn y ddwy brifysgol."

Arwyddodd y Brifysgol gytundeb cydweithredol pwysig â KU Leuven yn 2014, gan greu partneriaeth a fyddai'n helpu i gynyddu incwm ymchwil, creu partneriaethau ymchwil newydd, a chynnig rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr a staff astudio ac addysgu dramor.

Mae'r bartneriaeth strategol hon yn rhan sylweddol o ymrwymiad rhyngwladol y Brifysgol, gan sicrhau bod amrywiaeth yn sbarduno creadigrwydd ac arloesedd, ac yn chwarae rhan bwysig yng ngweithgareddau a diwylliant y Brifysgol.

Rhannu’r stori hon

Mae gweithio dramor fel rhan o’ch profiad prifysgol yn gallu bod yn ffordd dda i ehangu eich gwybodaeth academaidd ac ymdrochi’ch hun mewn diwylliant arall.