Ewch i’r prif gynnwys

Rhagolygon gyrfa

Yn ein heconomi sy'n dibynnu'n fwyfwy ar wybodaeth, mae ymchwilwyr yn rhoi gwerth neilltuol ar sgiliau ymchwil.

Male PG graduand wearing a cap and gown.

Mae cyfleoedd newydd yn agor mewn ymchwil ac mae cyflogwyr yn cydnabod yn fwy'r sgiliau uwch y mae graddedigion ymchwil yn meddu arnynt.

Mae'r sgiliau rydym yn ceisio pwysleisio yn cynnwys:

 • dulliau a sgiliau ymchwil
 • sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol
 • y gallu i weithio ar draws ffiniau disgyblaethol.

Cyrchfannau graddedigion Prifysgol Caerdydd

Mae ystadegau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch yn dangos bod 91.4% o'n hôl-raddedigion ymchwil a wnaeth  ymateb i'r arolwg mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach yn ystod y chwe mis cyntaf ar ôl graddio (ar gyfer rhai a raddiodd yn 2015/16).

Cyrchfannau ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Gweld siart o gyrchfannau ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Ar gyfer graddedigion ymchwil ôl-raddedig yn 2015/16.

Fel person graddedig mewn ymchwil byddwch yn ddeiniadol i'ch cyflogwyr oherwydd eich:

 • dealltwriaeth drylwyr o'r maes ymchwil o’ch dewis
 • y gallu i ymgyfarwyddo â materion newydd a chymhleth
 • ystod o sgiliau trosglwyddadwy
 • ymagwedd holgar ac ymchwilgar
 • hunanhyder i leisio ac amddiffyn eich syniadau a’ch dulliau
 • sgiliau datrys problemau a’r penderfyniad i ddod o hyd i ffyrdd newydd a gwell i fynd i’r afael ag anawsterau
 • sgiliau cyfathrebu, rheolaeth, gweithio mewn tîm ac arwain cryf.

Prif cyflogwyr ein graddedigion

 • AkzoNobel
 • BAE Systems
 • Prifysgol Caergrawnt
 • Prifysgol Caerdydd
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche
 • General Electric
 • Genpact
 • Bwrdd Iechyd
 • HSBC
 • IBM
 • Coleg Imperial
 • Karolinska Institute
 • King's College Llundain
 • LEO Pharma
 • Grwp Bancio Lloyds
 • McKinsey and Company
 • Microsoft
 • y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol
 • GIG
 • ORC Group
 • Prifysgol Rhydychen
 • Llynges Frenhinol
 • Telefonica UK Cyf
 • Thompson Reuters
 • Prifysgol Auckland
 • Prifysgol Helsinki

Datblygiad proffesiynol a gyrfaoedd

Mae Academi Ddoethurol a Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynnig amryw o gyrsiau, gwasanaethau a digwyddiadau i'ch helpu chi gyda'ch gyrfa ar ôl eich gradd ymchwil.

Lleoliadau gwaith

Mae rhai rhaglenni a phrosiectau ôl-raddedig yn rhoi'r cyfle i  chi fynd ar leoliadau gwaith cyflogedig a di-gyflog.

Menter Myfyrwyr

Mae Menter Myfyrwyr yn agored i bob myfyriwr ôl-raddedig ac mae’n cynnwys gweithdai, digwyddiadau, a chystadlaethau i ddatblygu sgiliau a chymorth ar gyfer darpar entrepreneuriaid.