Ewch i’r prif gynnwys

Dementias Platform UK

04 Awst 2016

Julie Williams

Mae’r Athro Julie Williams wedi’i phenodi’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Dementias Platform UK (DPUK).

Mae'r Athro Williams wedi bod yn aelod o dîm gweithredol DPUK ers mis Medi 2015. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar amlygu a deall y genynnau sy'n cynyddu'r perygl o ddatblygu anhwylderau seicolegol a niwro-ddirywiol cymhleth. Mae'r rhain yn cynnwys clefyd Alzheimer, dyslecsia datblygiadol a sgitsoffrenia.

Mae DPUK wedi sefydlu rhwydwaith estynedig o wyddonwyr o'r radd flaenaf drwy greu rhwydweithiau a grwpiau strategaeth. Mae'r Athro Williams wedi arwain y gwaith o ddatblygu cronfa ddata geneteg yn rhan o'r Rhwydwaith Gwybodeg a gaiff ei lansio yn yr hydref.

Meddai Cyfarwyddwr DPUK, yr Athro Gallacher: “Rwyf wrth fy modd bod yr Athro Williams wedi ymuno â'r Tîm Gweithredol. Bydd ei harbenigedd amlwg mewn geneteg dementia, yn ogystal â'i phrofiad llywodraethol, yn gaffaeliad aruthrol wrth i ni dyfu a datblygu ein gweithgareddau.”

Mae tîm ym Mhrifysgol Caerdydd, o dan arweiniad yr Athro Williams, yn ceisio datblygu dull dosbarthu peryglon ar sail haenau ar gyfer clefyd Alzheimer (AD), clefyd Parkinson (PD), clefyd niwronau motor a mathau eraill o ddementia.

Mae'r Athro Williams yn olynu'r Athro Carol Brayne o Brifysgol Caergrawnt, sy'n arwain gwaith ymgysylltu Carfannau'r DU drwy Fforwm y Prif Ymchwilwyr. Mae hefyd yn cynnal trafodaethau gydag arbenigwyr rhyngwladol er mwyn datblygu Cynnig Rhoi'r Ymennydd ymhlith Carfannau'r DU.